Vuoden 2017 verokorttien pidätysprosentit

Antopäivä
12.1.2017
Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuoden 2017 verokortit ovat voimassa 1.2.2017 lukien

Työnantajat ja muut, jotka pidättävät veron maksamastaan suorituksesta, laskevat veron määrän vuodeksi 2017 laskettujen verokorttien mukaan 1.2.2017 lukien.

Millä tuloilla ja vähennyksillä veroprosentti on laskettu

Verohallinto on laskenut vuoden 2017 veroprosentit yleensä vuoden 2015 verotuksen tulo- ja vähennystietojen perusteella. Jos kuitenkin olet ilmoittanut vuoden 2016 tai 2017 tulo- ja vähennystietosi verotoimistolle, esimerkiksi hakiessasi muutosta verokorttiin, niin veroprosenttisi on laskettu näillä tiedoilla.

Pidätysprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset näkyvät verokortin mukana lähetetyssä selvitysosassa. Selvitys on lähetetty myös eläkkeensaajille.

Pääomatulot ja pidätysprosentti

Vuonna 2017 on alle 7 000 euron suuruiset pääomatulot pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin pidätysprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta pääomatuloista esim. vuokratuloista ei tule erillistä ennakkoverolippua.

Vuoden 2017 veroperusteet

Vuoden 2017 veroprosentteja laskettaessa on otettu huomioon:

 • Valtion tuloveroasteikko 2017
 • sairaanhoitomaksu palkkatulosta 0,00% ja eläke- ja etuustulosta 1,28 % (ja mahdollinen korotus + 0,17 %)
 • päivärahamaksu 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 000 euroa ja 1,58%, jos tulot ovat 14 000 euroa tai enemmän.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017
 • tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, enintään 3 570 euroa
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä työtulovähennys, enintään 1 420 euroa
 • matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • työntekijän eläkemaksun (6,15 % tai 7,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,60 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • yleisradiovero 0,68 %
 • eläketulon lisävero 5,85 %, jos eläketulo ylittää 47 000 euroa
 • perusvähennys 3 060 euroa

Miten voit korottaa veroprosenttiasi

Veroprosentin korotusta ei tarvitse pyytää verotoimistosta. Voit itse ilmoittaa työnantajalle tai muulle tulon maksajalle verokorttiin merkittyä suuremman perus- tai lisäprosentin. Korottaminen saattaa olla tarpeen, jos veroprosentin laskemisessa on käytetty sellaisia vähennyksiä, joita sinulla ei ole enää vuonna 2017 (esimerkiksi tulonhankkimiskuluja tai korkoja).

Miten voit alentaa veroprosenttiasi

Voit hakea alennuksen veroprosenttiin verotoimistosta tai verkosta, jos tulosi ovat olennaisesti pienemmät tai vähennyksesi olennaisesti suuremmat kuin verokorttisi selvitysosassa.

Saat mahdollisen liikapidätyksen veronpalautuksena korkoineen, jos et hae muutosta lainkaan. Voit hakea muutosta myöhemminkin kuin alkuvuonna ja saat saman hyödyn jo vuoden 2017 aikana.

Esimerkki: Tulot kuukaudessa ovat 2 000 euroa ja perusprosentti on 32. Käteen jää verojen jälkeen 1 360 euroa kuukaudessa. Muutosta haetaan maaliskuusta alkaen. Muutoksen johdosta veroprosentti laskee 30 prosenttiin, jolloin käteen jää 1 400 euroa kuukaudessa.

Jos muutoksenhaku siirretään marraskuuhun, perusprosentti on muutoksen jälkeen 22 ja käteen jää kuukaudessa 1 560 euroa. Vuositasolla muutos on sama 400 euroa kuin edellä.

Miten toimit alennusta hakiessasi

Saat verokortin:

Ennen yhteydenottoa sinulla tulee olla valmiina seuraavat selvitykset:

 • muutosajankohtaan mennessä vuonna 2017 kertyneet tulosi (vuoden 2017 palkka- tai muu maksukuitti)
 • tuloistasi vuonna 2017 peritty veron määrä
 • arvio loppuvuoden tuloista
 • tiedot muuttuneista vähennyksistä

Jos haet ennakonpidätysprosenttia uudelle eläkkeelle, ota mukaan myös eläkepäätökset (postitse asioitaessa eläkepäätösten jäljennökset).

Voit tarkistaa, onko uusi verokortti tarpeen:

Arvioi veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri).