Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen: FATCA, CRS ja DAC2

Voimassaolo
Toistaiseksi

FATCA- ja CRS-DAC2-vuosi-ilmoituksista finanssilaitoksen on annettava vähintään nollailmoitus, jotta ilmoitusvelvollisuus täyttyisi.

Vaikka ilmoitusvelvollisella finanssilaitoksella ei olisi ilmoitettavia asiakastilejä ja niihin liittyviä tapahtumia, pitää sen antaa ilmoitus, joka sisältää finanssilaitosta itseään koskevat tiedot sekä tiedon nollailmoituksesta.

Nollailmoituksen vaativa tilanne syntyy,

  • kun ilmoitusvelvollisella ei ole ilmoituskaudella ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia asiakkaita tai
  • kun ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat rajat eivät ylity.

FATCA- ja CRS-DAC2-vuosi-ilmoitukset annetaan xml-tiedostoina. Molemmissa vuosi-ilmoituksissa nollailmoitus annetaan täyttämällä rakenteessa ”MessageSpec” vuosi-ilmoitusta ja tiedonantovelvollista finanssilaitosta yksilöivät tiedot sekä yhteystiedot. Finanssilaitoksen tarkemmat yksilöintitiedot täytetään rakenteessa ”ReportingFI”.

  • Lisäksi FATCA-nollailmoituksessa
    täytetään rakenteessa ”ReportingGroup/NilReport” elementti ”NoAccountToReport” arvolla ”yes”, ja sponsoroitavan yksikön vuosi-ilmoituksessa täytetään sponsorin yksilöivät tiedot rakenteessa ”ReportingGroup/Sponsor”. Katso esimerkki (xml-tiedosto).
     
  • Lisäksi CRS-DAC2-nollailmoituksessa
    elementin ”MessageTypeIndic” arvoksi ilmoitetaan ”CRS703”.  Katso esimerkki (xml-tiedosto).