Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Esimerkkejä EU-myyntien ja -ostojen ilmoittamisesta arvonlisäveroilmoituksissa

Voimassaolo
- 18.12.2019

Tämä ohje on korvattu ohjeella Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa, 18.12.2019, VH/2863/00.01.00/2019.

Ohjetta on päivitetty, koska verotuksen sanasto on muuttunut 1.1.2017 oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja uuden verokantolain voimaantulon sekä verotililain kumoamisen johdosta.

Lisäksi ohjeen esimerkit on päivitetty voimassa olevien verokantojen mukaisiksi.

Ohjeessa esitetään joukko käytännön esimerkkejä, joissa selvitetään eräiden liiketoimien ilmoittamista yhteenveto- ja arvonlisäveroilmoituksissa. Esimerkeissä tarkastellaan Suomessa arvonlisäverovelvollisen yrityksen ilmoituksenantovelvollisuutta Suomessa.

Esimerkeissä oletetaan, että Suomessa tapahtuviin myynteihin sovelletaan 24 %: verokantaa ja hankinnat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Tarkempia tietoja arvonlisäveroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen antamisesta ja täyttämisestä saa ohjeista

Lisätietoa EU-tavarakaupasta saa ohjeesta Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Palvelujen verotusmaa määräytyy palvelujen myyntimaasäännösten perusteella. Lisätietoja palvelujen myyntimaasäännöksistä saa ohjeesta Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen.

Esimerkki 1

Tavaran myynti toisessa EU-maassa arvonlisäverovelvolliselle elinkeinonharjoittajalle

S Suomessa myy koneen 15 000 eurolla B:lle Belgiaan ja kone toimitetaan sinne.

Esimerkki 1 kuvana 

S:n myynti on veroton yhteisömyynti. S merkitsee laskuun oman alv-numeron lisäksi B:n alv-numeron sekä merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” tai ”ALV 0 % (Yhteisömyynti)”. B Belgiassa tekee verollisen yhteisöhankinnan.

Arvonlisäveroilmoitus: 15 000 kohtaan Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin.
Yhteenvetoilmoitus: Kohtiin Maatunnus BE, Ostajan arvonlisäverotunniste B:n antama alv-numero sekä Tavaramyynnit arvo 15 000 euroa.

Esimerkki 2

Oman tavaran siirto toiseen EU-maahan

S siirtää Suomessa harjoittamansa liikkeen omaisuuteen kuuluvaa tavaraa ostohinnaltaan 15 000 euroa liiketoimiaan varten Tanskaan.

Esimerkki 2 kuvana

S:n siirto käsitellään verottomana yhteisömyyntinä Suomessa ja Tanskassa verollisena yhteisöhankintana. Jos S ei ole vielä rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Tanskassa, sen on ennen siirtoaan rekisteröidyttävä.

S:n on tehtävä kirjanpitoonsa siirrosta tosite, johon tulee myös tehdä merkintä myynnin verottomuudesta”VAT 0 % (Intra-Community supply)” tai ”ALV 0 % (Yhteisömyynti)”. S:n on myös merkittävä tositteeseen alv-numeronsa sekä Suomessa että Tanskassa.

Arvonlisäveroilmoitus:15 000 kohtaan Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin.
Yhteenvetoilmoitus: Kohtiin Maatunnus DK, Ostajan arvonlisäverotunniste S:n Tanskasta saama alv-numero sekä Tavaramyynnit Tanskaan siirretyn tavaran arvo 15 000 euroa.

Esimerkki 3

Tavaran osto toisesta EU-maasta

Suomalainen S ostaa koneen 15 000 eurolla (veroton hinta) T:ltä Saksasta. Kone toimitetaan Saksasta Suomeen.

Esimerkki 3 kuvana

T myy koneen S:lle ilman Saksan arvonlisäveroa, koska S:llä on suomalainen alv-numero ja kone toimitetaan Saksasta Suomeen. S tekee verollisen yhteisöhankinnan Suomessa.

Arvonlisäveroilmoitus: 15 000 euroa kohtaan Tavaraostot muista EU-maista, 3 600 euroa kohtaan Vero tavaraostoista muista EU-maista ja 3 600 euroa kohtaan Verokauden vähennettävä vero.
Yhteenvetoilmoitus: Ostaja ei anna yhteenvetoilmoitusta.

Esimerkki 4

Tavaran myynti suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle, mutta tavara toimitetaan toiseen EU-maahan

Esimerkki 4 kuvana

S myy S1:lle Suomessa tavaroita 18 600 eurolla (veroton hinta 15 000 euroa), joka myy tavarat edelleen Saksaan T:lle. Tavarat toimitetaan suoraan S:ltä T:lle Saksaan.

Tässä esimerkissä kuvataan kauppaa kolmen arvonlisäverovelvollisen kesken, mutta kyseessä ei ole komikantakauppa, koska kaupan osapuolia ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvollisiksi eri EU-maissa. Liiketoimi S:n ja S1:n välillä on verollinen kotimaan myynti, joten S veloittaa S1:ltä Suomen arvonlisäverolla. S1 voi vähentää ostohintaan sisältyneen veron normaalisti. S1 merkitsee laskuun oman alv-numeron lisäksi T:n alv-numeron ja merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” tai ”ALV 0 % (Yhteisömyynti)”.

S ilmoittaa seuraavasti:
Arvonlisäveroilmoitus: 3 600 euroa kohtaan Vero kotimaan myynnistä verokannoittain: 24 %:n vero.
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.
S1 ilmoittaa seuraavasti:
Arvonlisäveroilmoitus: myyntihintansa T:lle kohtaan Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin ja kohtaan Verokauden vähennettävä vero ostoon S:ltä sisältyneen veron 3 600 euroa.
Yhteenvetoilmoitus: Kohtiin Maatunnus DE Ostajan arvonlisäverotunniste T:n alv-numero sekä Tavaramyynnit T:ltä veloittamansa myyntihinta.

Esimerkki 5

Tavaran myynti toiseen EU-maahan, mutta tavara toimitetaan EU:n ulkopuolelle

Suomalainen S myy tavaroita 15 000 eurolla R:lle Ruotsiin, joka myy tavarat edelleen Norjaan. Toimitus tapahtuu suoraan S:ltä N:lle Norjaan.

Esimerkki 5 kuvana

Koska tavaraa ei kuljeteta toiseen EU-maahan vaan EU:n ulkopuolelle, kysymyksessä ei ole yhteisömyynti- vaan vientitilanne. S:n myynti R:lle on veroton myynti EU-maiden ulkopuolelle. Myös R:n myynti N:lle on veroton, koska myynti ei tapahdu Suomessa eikä Ruotsissa. N maksaa veron tavaran maahantuonnista Norjaan.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 15 000 euroa kohtaan 0-verokannan alainen liikevaihto.
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.

Esimerkki 6

Tavaran myynti asennettuna toiseen EU-maahan

Suomalainen S myy paperikoneen asennettuna 30 miljoonalla eurolla T:lle Saksaan. S hoitaa asennustyön.

Kun sopimukseen kuuluu myydyn tavaran toimitus asennettuna, koko toimitus verotetaan aina siinä EU-maassa, jossa asentaminen tapahtuu. Tässä tapauksessa asennustyön myyntiin sovelletaan Saksan arvonlisäverosäännöksiä.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 30 000 000 euroa kohtaan 0-verokannan alainen liikevaihto.
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.

Esimerkki 7

Tavaran myynti toiseen EU-maahan ostajalle, jolla ei ole alv-numeroa

Suomalainen S myy koneen 1 500 eurolla (veroton hinta) T-yhdistykselle Saksaan. T:llä ei ole esittää alv-numeroa.

Koska T:llä ei ole esittää alv-numeroa ja toimitus alkaa Suomesta, koneen myynnistä on suoritettava arvonlisävero Suomessa. Näin ollen S lisää laskuun Suomen arvonlisävero 24 % eli 360 euroa.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 360 euroa kohtaan Vero kotimaan myynnistä verokannoittain: 24 %:n vero.
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.

Esimerkki 8

Tavaran myynti yksityishenkilölle toiseen EU-maahan ja myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta

Kun EU:n sisämarkkina-alueella myydään tavaraan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille ja kun myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta, kyseessä on tavaran kaukomyynti. Kaukomyynti verotetaan kuljetuksen päättymisvaltiossa, jos myynnin määrä ylittää määränpääjäsenvaltion asettaman rajan. (Katso Verohallinnon ohje, Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa.)

Suomalainen S myy tavaroita yksityishenkilö D:lle Tanskaan 1500 eurolla (veroton hinta) ja huolehtii myös kuljetuksesta.
Kyseessä on kaukomyynti. Koska S:n kaukomyynnit Tanskaan kalenterivuoden aikana eivät ylitä Tanskan asettamaa rajaa (280 000 DKK), myynti verotetaan Suomessa.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 360 euroa kohtaan Vero kotimaan myynnistä verokannoittain: 24 %:n vero. (Jos myynti ylittäisi 280 000 DKK, se ilmoitettaisiin kohdassa 0-verokannan alainen liikevaihto.)
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.

Esimerkki 9

Kolmikantakauppa

B Belgiassa myy tavaran S:lle Suomeen, joka myy ne edelleen D:lle Tanskaan 15 000 eurolla. Tavara toimitetaan suoraan B:ltä D:lle.

Esimerkki 9 kuvana

Kyseessä on komikantakauppa, johon sovelletaan erityissäännöksiä. B:n myynti S:lle on veroton yhteisömyynti. S:n on annettava B:lle oma alv-numeronsa. S on tässä tapauksessa kolmikantakaupan toinen myyjä, joka merkitsee D:lle annettavaan laskuun oman alv-numeronsa lisäksi D:n alv-numeron ja tekee merkinnän kolmikantakauppa tilanteesta (”Triangulation” tai ”Kolmikantakauppa”). Toimiessaan näin S:n ei tarvitse rekisteröityä Tanskassa voidakseen suorittaa arvonlisäveron tavaran yhteisöhankinnasta ja edelleenmyynnistä siellä, sillä veronmaksuvelvollisuus siirtyy D:lle.

Arvonlisäveroilmoitus: Tästä liiketoimesta S ei ilmoita arvonlisäveroilmoituksessa mitään.
Yhteenvetoilmoitus: Kolmikantakaupan toinen myyjä eli tässä tapauksessa S on velvollinen antamaan yhteenvetoilmoituksen. S merkitsee kohtiin Maatunnus DK, Ostajan arvonlisäverotunniste D:n alv-numero sekä Kolmikantakauppa 15 000 euroa.

Esimerkki 10

Kolmikantakauppa

S Suomessa myy koneen 15 000 eurolla B:lle Belgiaan, joka myy sen edelleen D:lle Tanskaan.

Esimerkki 10 kuvana

Myös tässä tapauksessa on kyse kolmikantakaupasta. S:n myynti B:lle on veroton yhteisömyynti. S merkitsee laskuun oman alv-numeron lisäksi B:n alv-numeron sekä merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community supply)” tai ”ALV 0 % (Yhteisömyynti)”.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 15 000 euroa kohtaan Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin.
Yhteenvetoilmoitus: Kohtiin Maatunnus BE, Ostajan arvonlisäverotunniste B:n alv-numero ja Tavaramyynnit 15 000 euroa.

Esimerkki 11

Valmistustyön osto toisesta EU-maasta

S Suomessa tekee tilauksen I:lle Italiaan 1 000 asusteen valmistamisesta. S hankkii materiaalit 15 000 eurolla ja lähettää ne Suomesta Italiaan. Valmiit asusteet toimitetaan takaisin Suomeen. I laskuttaa palvelusta 10 000 euroa (veroton hinta).

Esimerkki 11 kuvana

Materiaalin lähetysvaiheessa S ei tee merkintöjä arvonlisäveroilmoitukseen eikä anna yhteenvetoilmoitusta.

Tavaran vastaanottovaiheessa S ei tee yhteisöhankintaa Suomessa. I myy irtaimeen esineeseen kohdistuvan työsuorituksen, mikä on palvelujen myyntimaasääntöjen elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukainen palvelu. Elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukaan palvelu verotetaan Suomessa, mikäli se luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan tai jos palvelua ei luovuteta mihinkään kiinteään toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Yleissäännön mukaisiin palveluihin sovelletaan aina käännettyä verovelvollisuutta. Palvelun myyntimaa on säännön mukaan Suomi ja S on käännetyn verovelvollisuuden nojalla verovelvollinen tästä työstä.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 10 000 euroa kohtaan Palveluostot muista EU-maista, 2 400 euroa kohtaan Vero palveluostoista muista EU-maista ja 2400 euroa kohtaan Verokauden vähennettävä vero.
Yhteenvetoilmoitus: Ei anneta.

Esimerkki 12

Valmistustyön myynti toiseen EU-maahan

S Suomessa saa Ruotsista R:ltä toimeksiannon tietokoneiden kokoonpanosta. Valmiit tietokoneet toimitetaan R:lle Ruotsiin. S laskuttaa kokoonpanotyöstä 15 000 euroa.

Esimerkki 12 kuvana

Tavaran vastaanottovaiheessa S ei tee yhteisöhankintaa Suomessa. S myy irtaimeen esineeseen kohdistuvan työsuorituksen, mikä on palvelujen myyntimaasääntöjen elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukainen palvelu. Elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukaan palvelu verotetaan Suomessa, mikäli se luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan tai jos palvelua ei luovuteta mihinkään kiinteään toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Yleissäännön mukaisiin palveluihin sovelletaan aina käännettyä verovelvollisuutta. Palvelun myyntimaa on säännön mukaan Ruotsi ja R on käännetyn verovelvollisuuden nojalla verovelvollinen tästä työstä Ruotsissa. S merkitsee laskuun oman alv-numeron lisäksi R:n alv-numeron ja merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community supply service)” tai ”ALV 0 % (Palvelun myynti toiseen EU-maahan)”. Lisäksi S:n tulee tehdä laskuun merkintä käännetystä verovelvollisuudesta joko ”Reverse charge” tai ”Ostaja verovelvollinen”. Koska kyseessä on elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukainen palvelu, tulee siitä antaa myös yhteenvetoilmoitus.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 15 000 euroa kohtaan Palveluiden myynnit muihin EU-maihin.
Yhteenvetoilmoitus: S merkitsee kohtiin Maatunnus SE, Ostajan arvonlisäverotunniste R:n alv-numero- ja Palvelumyynnit 15 000 euroa.

Esimerkki 13

Välityspalvelun myynti toiseen EU-maahan

Suomalainen S välittää saksalaisen D:n valmistamia tuotteita A:lle Suomeen. S laskuttaa 5 000 euroa välityspalkkiota saksalaiselta D:ltä.

Esimerkki 13 kuvana

Elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukaan palvelu verotetaan Suomessa, mikäli se luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan tai jos palvelua ei luovuteta mihinkään kiinteään toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Yleissäännön mukaisiin palveluihin sovelletaan aina käännettyä verovelvollisuutta. Välityspalvelun myyntimaa on säännön mukaan Saksa ja D on käännetyn verovelvollisuuden nojalla verovelvollinen tästä palvelusta Saksassa. S merkitsee laskuun oman alv-numeron lisäksi D:n alv-numeron ja merkinnän ”VAT 0 % (Intra-Community service)” tai ”ALV 0 % (Palvelun myynti toiseen EU-maahan)”. Lisäksi S:n tulee tehdä laskuun merkintä käännetystä verovelvollisuudesta joko ”Reverse charge” tai ”Ostaja verovelvollinen”. Koska kyseessä on elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukainen palvelu, tulee siitä antaa myös yhteenvetoilmoitus.

Mikäli esimerkissä olisi kyse kiinteistönvälityspalvelusta, sen myyntimaa määräytyisi kiinteistön sijaintivaltion mukaan eikä elinkeinonharjoittajien yleissäännön mukaan.

Arvonlisäveroilmoitus: S merkitsee 5 000 euroa kohtaan Palveluiden myynnit muihin EU-maihin.
Yhteenvetoilmoitus: S merkitsee kohtiin Maatunnus DE, Ostajan arvonlisäverotunniste D:n alv-numero ja Palvelumyynnit 5 000 euroa.

Esimerkki 14

Kolmikantakaupasta tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Kolmikantakaupassa tavaran ensimmäinen myyjä (A) ja ensimmäinen ostaja ja toinen myyjä (B) sekä toinen ostaja (C) ovat arvonlisäverovelvollisia eri EU-maissa. Alla on luetteloitu mitä Suomessa arvonlisäverovelvollisen on ilmoitettava ollessaan A:n, B:n tai C:n asemassa.

Esimerkki 14 kuvana

A täyttää: B täyttää: C täyttää:
Arvonlisäveroilmoitus Arvonlisäveroilmoitus Arvonlisäveroilmoitus
  • Tavararoiden myynnit muihin EU-maihin: myyntihinta B:lle
  • Ei merkintöjä
C tekee Suomessa verollisen yhteisöhankinnan ja ilmoittaa:
Yhteenvetoilmoitus Yhteenvetoilmoitus
  • Tavaraostot muista EU-maista: ostohinta B:ltä
  • Myyntihinta B:lle kohdassa Tavaramyynnit

  • B:n alv-numero ja maatunnus

  • Myyntihinta C:lle kohdassa Kolmikantakauppa

  • C:n alv-numero ja maatunnus

  • Vero tavaraostoista muista EU-maista
Laskuun A:n ja B:n alv-numerot Laskuun B:n ja C:n alv-numerot
  • Verokauden vähennettävä vero (jos hankinta vähennykseen oikeuttavaan käyttöön)
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2017