Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja kunnat

Voimassaolo
Toistaiseksi

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero koskee pääsääntöisesti myös kuntia ja kuntayhtymiä. Kunta ja kuntayhtymä rinnastetaan säännöksissä elinkeinonharjoittajaan.

Kunnat ostavat paljon rakentamispalvelua. Suurin osa kunnista myy rakentamispalvelua vähän, mutta jatkuvasti. Suurin osa kunnista tulee siten uuden menettelyn piiriin.

Kuntaliitto on julkaisut oheisen ohjeen kunnille: Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus kunnissa 1.4.2011 alkaen (www.kunnat.net)