Itse tulostettu tiliote tai tosite verotuksessa tehtävän vähennyksen perusteena

Antopäivä
9.1.2002
Diaarinumero
1532/345/2001
Voimassaolo
Toistaiseksi

Pankkien asiakkailla on mahdollisuus tulostaa Internetin kautta pankkiohjelmista omalle henkilökohtaiselle tulostimelleen erilaisia suoritettuja maksutapahtumia koskevia yksittäisiä kuitteja ja kokonaisia tiliotteita. Asiakkailla on myös mahdollisuus siirtyä kokonaan paperittomaan sähköiseen tiliote/tositepalveluun, jolloin tiliotteet ja tositteet ovat saatavissa ainoastaan sähköisessä muodossa Internetin välityksellä. 

Oman tietokoneen avulla henkilökohtaiselle tulostimelle tulostetut tiliotteet ja maksutositteet vastaavat tietosisällöltään pankin postitse lähettämiä tiliotteita ja pankin toimipisteistä ja laskunmaksuautomaateista saatavia erillisiä tositteita. Niihin liittyy kuitenkin aina tietojen muokkausmahdollisuus. Kuitin tai tiliotteen tietoja voidaan muuttaa omaa tietokonetta hyväksikäyttäen ennen tietojen tulostamista paperille. 

Verohallinto tarvitsee luotettavan selvityksen verotuksessa tehtävien vähennysten perusteeksi. Useimmissa tapauksissa asiakkaalla on käytettävissään pankin lähettämä alkuperäinen tiliote tai tosite suoritetusta maksutapahtumasta Tosite saadaan pankista riittävän aikaisessa vaiheessa verotukseen liitettäväksi. Lisäksi asiakas voi aina saada pankin kautta jälkikäteen tositteen tai vahvistuksen suoritetusta maksusta.  

Verotuksessa tehtävän vähennyksen perusteeksi hyväksytään seuraavat tositteet:

  • Pankin antama paperitiliote (tai sen jäljennös)
  • Pankista saatu maksukuitti
  • Pankista saatu erillinen vahvistus suoritetusta maksusta
  • Pankkiautomaatista saatu maksukuitti

Verotuksessa tehtävän vähennyksen perusteeksi voidaan hyväksyä myös asiakkaan pankkiohjelmasta Internetin välityksellä itse tulostama tosite tai tiliote esimerkiksi silloin, kun pankin asiakas on siirtynyt kokonaan paperittomaan tosite/tiliotepalveluun.

Itse tulostettu tosite voidaan hyväksyä verotuksessa, jollei ole erityistä syytä epäillä maksutapahtuman aitoutta tai tositteen luotettavuutta. Asiakkaan tulee varautua tarvittaessa esittämään alkuperäinen esim. pankista saatava tiliote tai tosite suoritetusta maksutapahtumasta.