Avainsanat:

Peruskorko pysyy ennallaan

Antopäivä
7.12.2004
Diaarinumero
2162/39/2004
Voimassaolo
01.01. - 30.06.2005
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,25 % vuodessa tammikuun 1. päivästä lukien, eli ajalle 01.01. - 30.06.2005.

Peruskorko on 01.01.2004 alkaen ollut 2,25 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä
    • Osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • Työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Peruskorkoa alempi korko luetaan veronalaiseksi tuloksi.
  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.


Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja   Sami Koskinen