Avainsanat:

Peruskorko pysyy ennallaan

Antopäivä
14.6.2004
Diaarinumero
1217/39/2004
Voimassaolo
01.07.-31.12.2004
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,25 % vuodessa heinäkuun 1. päivästä lukien, eli ajalle 01.07.-31.12.2004. Kesäkuun 30. päivään 2004 saakka peruskorko on siis sama, 2,25 %. Ajalla 01.07.-31.12.2003 peruskorko on ollut 2,50 %. Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä
    • Osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • Työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Peruskorkoa alempi korko luetaan veronalaiseksi tuloksi.
  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

 

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Sami Koskinen