Avainsanat:

Peruskorko noussut

Antopäivä
29.12.2005
Diaarinumero
1705/39/2005
Voimassaolo
1.1.2006 – 30.6.2006
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,50 % vuodessa vuoden 2006 alusta lukien, eli ajalle 1.1. - 30.6.2006.

Peruskorko on 1.1.2004 alkaen ollut 2,25 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä

    - osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    - työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin peruskorko.

  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.


Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Niklas Finne