Avainsanat:

Peruskorko laskenut

Antopäivä
27.8.2003
Diaarinumero
2115/39/2003
Voimassaolo
27.08.-31.12.2003
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,50 % vuodessa heinäkuun 1. päivästä lukien, eli ajalle 01.07.-31.12.2003.

Kesäkuun 30. päivään 2003 saakka peruskorko on ollut 3,25 %.

Ajalla 01.07.-31.12.2002 peruskorko on ollut 4,00 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä

    • Osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • Työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Peruskorkoa alempi korko luetaan veronalaiseksi tuloksi.

  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.