Avainsanat:

Peruskorko laskenut

Antopäivä
22.8.2001
Diaarinumero
2296/39/2001
Voimassaolo
1.7. - 31.12.2001

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 4,5 % vuodessa heinäkuun 1. päivästä lukien, eli ajalle 01.07.-31.12.2001.

Kesäkuun 31. päivään 2001 saakka peruskorko on ollut 5.25 %.

Vuoden 2000 jälkimmäisellä puoliskolla peruskorko on ollut 4,5 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tapauksissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä 
    • Osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaan luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • Työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Peruskorkoa alempi korko luetaan veronalaiseksi tuloksi.
  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.