Avainsanat:

Peruskorko laskee

Antopäivä
11.12.2003
Diaarinumero
3217/39/2003
Voimassaolo
01.01.-30.06.2004
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,25 % vuodessa tammikuun 1. päivästä lukien, eli ajalle 01.01.-30.06.2004.

Joulukuun 31. päivään 2003 saakka peruskorko on 2,50 %.

Ajalla 01.01.-30.06.2003 peruskorko on ollut 3,25 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä
    • Osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • Työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Peruskorkoa alempi korko luetaan veronalaiseksi tuloksi.
  2. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.


Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja   Sami Koskinen