Hotelliaamiaisen veron peruste arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
23.3.2004
Diaarinumero
356/40/2004
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

Tämä ohje on korvattu ohjeella Majoitustoiminnan arvonlisäverotus, 5.7.2018 Drno A84/200/2018.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

Tämä ohje kumoaa Verohallituksen ohjeen 7.2.2000 (Hotelliaamiaisen ja henkilöstöruokailun veron peruste sekä asiantuntijapalkkiot arvonlisäverotuksessa (Dnro 322/40/2000) hotelliaamiaisen veron perusteen osalta.

Hotellien luovuttaessa majoittuville asiakkaille hotellihuoneita kokonaishintaan, joka oikeuttaa sekä majoitukseen että aamiaiseen, aamiainen ei ole majoituksen kylkiäinen, vaan hotelli myy majoittuvalle asiakkaalle tosiasiallisesti kokonaishinnalla kaksi erillistä ja eri verokannan mukaista palvelua. Hotellin tulee jakaa kokonaishinta näiden erillisten ja eri verokannan mukaan verotettavien palvelujen kesken kummankin palvelun arvon mukaan.

Aamiaisen veron perusteena käytetyn arvon tulee vastata aamiaisesta veloitettua todellista myyntihintaa (listahintaa). Aamiaisen veron perusteena käytetään myös majoituspalvelun yhteydessä myytynä listahinnan mukaista arvoa, jos aamiainen on hotellin normaali myyntituote. Mikäli aamiaista myydään listahinnalla vain satunnaisesti, hotellin aamiaiselle määräämää listahintaa ei pidetä majoituksen yhteydessä myydyn aamiaisen hintana.

Kun aamiaiselle ei ole todellista myyntihintaa, hotelli selvittää majoituksen yhteydessä myydyn aamiaisen veron perusteen luotettavan kustannuslaskelman avulla laskemalla aamiaisen välittömät ja välilliset kustannukset sekä näille voittolisän. Hotelli voi laskea aamiaisen veron perusteen kertomalla raaka-ainekustannukset katekertoimella 1,6. Tällöin luotettavana pidetään kustannuslaskelmaa, jossa aamiaisen raaka-ainekäyttöä on seurattu vähintään kolmen perättäisen päivän ajan. Seurantapäivien tulee kohdistua normaaliin asiakasviikkoon. Lisäksi yhden näistä kolmesta päivästä on oltava viikonloppupäivä.

Lähtökohtaisesti kustannuslaskelma on tehtävä ravintoloittain vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jollei aamiaisen sisällössä tapahdu olennaisia muutoksia, veron perustetta tarkastetaan huonehinnan tarkastuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa, että saman hotelliketjun aamiainen on kussakin ravintolassa saman tasoinen, on riittävää, että laskelma tehdään yhden ravintolan osalta.

Menettelyn yksinkertaistamiseksi hotelli voi käyttää kiinteää 4,70 euron arvoa, josta lasketaan 22 %:n arvonlisävero.

Hotellin myydessä majoituksen ja aamiaisen kokonaishintaan, hotellin on tilitettävä molemmista palveluista myynnin vero majoittuneiden asiakkaiden lukumäärän mukaan.

Aamiaisen veron perusteesta tehdyt kustannuslaskelmat hotellin tulee säilyttää kirjanpitoaineistossaan.

Päivärahan määrään tuloverotuksessa ei vaikuta se, että hotelli arvonlisäverolain säännösten vuoksi erittelee huoneen ja aamiaisen osuuden toisistaan (ks. Henkilöverotuksen käsikirja 11. Verovapaat suoritukset).

 

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja   Anna-Mari Seppälä