Maksuliikkeen ja perinnän suoritteiden maksullisuudesta

Antopäivä
21.6.2005
Diaarinumero
Dnro 854/510/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Viite
VM:n asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 1261/2004
Verovirastoille, Verohallituksen yksiköille

Verohallinnon maksuton toiminta

Asiakkaalle on maksutonta mm. verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto ja perintä sekä verovalvonta. Maksutonta on myös ilmoitus- ja maksuvelvollisuuden täyttämistä palveleva neuvonta. Tietojen luovuttaminen verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös maksutonta. Tähän sisältyy tietojen luovutus verosta vapautumista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten.

Maksuttomia suoritteita

Veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskeva selvitys eli todistus verojen maksamisesta ja verovelkatodistus ovat asiakkaalle maksuttomia. Maksuttomana voidaan pitää myös maksuliikkeen erittelyä yksittäisen maksunkäytöstä tai suhteellisen pienen työmäärän vaativaa maksujen käytön erittelyä.Erittely yksittäisen maksun käytöstä ja maksujenkäytön erittely ovat ensimmäistä kertaa annettaessa maksuttomia, eikä niitä pyydettäessä tarvitse selvittää käyttötarkoitusta. Pyyntö voidaan ottaa vastaan esimerkiksi puhelinsoiton perusteella.

Käyttötarkoituksen perusteella ratkaistava maksullisuus

Asiakkaan tilatessa puhelimitse maksujen käytön erittelyn , joka koskee pidemmän aikavälin maksuja (useamman vuoden) ja on ilmeistä, että sen kokoaminen vaatii laajempia selvityksiä, tulee asiakasta pyytää toimittamaan kirjallinen tilaus yhteystietoineen, sekä liittämään pyyntöön selvitys erittelyn käyttötarkoituksesta. Samassa yhteydessä selvitetään asiakkaalle yleisellä tasolla verohallinnon suoritteiden maksullisuuden perusteita.

Suoritteiden maksuista tulee informoida asiakasta aina suoritetta tilattaessa. Yksittäisen tilauksen maksusta asiakasta informoidaan ennen tilauksen toteuttamista, kun kirjallisen pyynnön perusteella on selvitetty mahdollinen maksullisuus sekä arvioitu erittelyn vaatima työmäärä ja siitä aiheutuva maksu.

Jos maksujen käytön erittelyn käyttötarkoitus asiakkaan selvityksen mukaan on verotukseen liittyvä, esimerkiksi oikaisuvaatimuksen tai valituksen liite, on se maksuton asiakkaalle. Jos erittelyn käyttötarkoitus sen sijaan on yksityisoikeudellisiin tai liiketaloudellisiin tarkoituksiin liittyvä, esimerkiksi kirjanpidon laatimiseen tai yksityisoikeudellisiin riitakysymyksiin liittyvä, on se asiakkaalle maksullinen.

Maksuperuste

Mikäli kyseessä on muu kuin verotuksellinen käyttötarkoitus, on kysymyksessä asiakkaan tilaama tietojen luovutus, joka on maksullinen. Tilatusta työstä arvioidaan tarvittava työmäärä ja ilmoitetaan asiakkaalle tulossa oleva maksu. Tietojen luovutus asiakirjasta –tehtävän tuntiveloitus on 39 euroa/tunti ja materiaalikustannus 3,70 senttiä/sivu.

Valmis selvitys toimitetaan asiakkaalle postiennakkona.

Maksullisuuteen liittyvät säädökset ja verohallituksen ohje

Valtion maksuperustelaki (150/1992), finlex.fi
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta (1261/2004)
(Dnro 33/29/2005/14.1.2005)

Apulaisjohtaja Paula Lampinen

Ylitarkastaja Aki Arhola