Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa

Antopäivä
15.2.2011
Diaarinumero
137/349/2011
Voimassaolo
15.2.2011 - 24.8.2011
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
57/349/2010, 17.3.2010

Ohjeeseen on koottu keskeisimmät sukupolvenvaihdostilanteet tulo-, perintö- ja lahja-, varainsiirto- sekä arvonlisäverotuksen kannalta. Ohjeessa ei käsitellä maatilojen sukupolvenvaihdoksia eikä kansainvälisiin sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyviä kysymyksiä.

Verohallinnon 17.3.2010 antamaa ohjetta (nro 57/349/2010, Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa) on täsmennetty kohdissa 1. ja 2. kerrotulla tavalla.

1. Korkein hallinto-oikeus antoi 5.1.2011 lahjaverotusta koskevan vuosikirjaratkaisun KHO:2011:1. Ratkaisu koski lahjansaajan alaikäisyyden merkitystä arvioitaessa PerVL 55 § soveltamisen edellytyksiä osakeyhtiömuotoisen yritystoiminnan jatkamisen kannalta. Tämän johdosta on ohjeen tekstiä tarkistettu kohdassa 2.5.6.3 sivulla 12 ja 13 sekä kohdassa 15.2.6 sivuilla 55 ja 56.

Lähtökohtaisesti näyttö kaikista PerVL 55 §:ssä säädetyistä toiminnan jatkamista koskevista edellytyksistä on oltava käsillä, kun verotuspäätös perintö- tai lahjaverotusasiassa tehdään. KHO:n ratkaisusta ilmenevää periaatetta sovelletaan niihin perintö- tai lahjaverotapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 6.1.2011 tai sen jälkeen. Osakeyhtiömuodossa harjoitetun yritystoiminnan jatkajan täytyy siten olla täysi-ikäinen silloin, kun verotuspäätös perintö- tai lahjaverotusasiassa annetaan.

Verotuskäytäntö ei muutu niissä tilanteissa, joissa muun kuin osakeyhtiömuodossa harjoitettavan yritystoiminnan jatkaja on alaikäinen.

2. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan TVL 48.5 §:n muutos. Muutoksen johdosta on ohjeen tekstiä tarkistettu kohdassa 2.4.2 sivulla 8.


Ylijohtaja   Juha Lindgren

Ylitarkastaja   Jarmo Salminen

Lataa ohje kokonaisuudessaan: