Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa

Antopäivä
24.6.2004
Diaarinumero
535/345/2004
Voimassaolo
24.06.2004 - 16.03.2010
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2 mom.

Arviolta 60-80.000 yrityksessä tulee tapahtumaan sukupolvenvaihdos lähimmän 5-10 vuoden aikana. Termillä sukupolvenvaihdos tarkoitetaan tässä ohjeessa prosessia, jossa omistajajohtoisen yrityksen omistus vaihtuu joko alkuperäisen omistajan elinaikana tai sen jälkeen, ja jossa yritystoiminnan jatkajaksi ryhtyy alkuperäisen omistajan lähisukulainen tai muu henkilö. Sukupolvenvaihdoksessa voidaan käyttää apuna erillisen yhtiön kautta tapahtuvaa välillistä omistusta.

Tämän ohjeen tavoitteena on koota sukupolvenvaihdostilanteita pääosin koskevat vallitsevat käytännöt eri verolajeissa ja näin edistää yritysten ja niiden omistajien yhdenmukaista kohtelua koko verohallinnossa. Ohjeeseen on koottu sukupolvenvaihdoksiin liittyvät tulo-, varainsiirto-, perintö-, lahja- ja arvonlisäverotuksen kannalta keskeisimmät tilanteet.

Ohjeessa ei käsitellä maatilojen sukupolvenvaihdoksia eikä kansainvälisiin sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Ohjekirjeessä on huomioitu sukupolvenvaihdoksia koskeva tuore verolainsäädäntö, joista lahjaveron huojennusta koskeva HE 84/2004 on tätä allekirjoitettaessa Eduskunnan vahvistama sekä hankintamenoa koskeva tuloverolain muutos HE 96/2004 Eduskunnan käsiteltävänä.

Ohjekirjeen valmistelutyöryhmän asiantuntijajäseninä ovat esittelijän lisäksi toimineet Antti Hyry, Erkki Lesonen, Asko Pajunen sekä Tarmo Puustinen Uudenmaan verovirastosta.

Ylijohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Sami Koskinen

Lataa ohje kokonaisuudessaan: