Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Avainhenkilöltä perittävä lähdevero vuodesta 2020 alkaen

Antopäivä
16.12.2019
Diaarinumero
VH/5948/00.01.00/2019

Asian kuvaus

Ulkomailta tulevalta Suomessa yleisesti verovelvolliselta palkansaajalta (avainhenkilö) perittävä lähdevero alenee vuodesta 2020 alkaen 35 prosentista 32 prosenttiin.

Avainhenkilölle myönnetty verokortti voi olla voimassa enintään 48 kuukauden ajan. Aikaisemmin myönnetyt verokortit voivat olla voimassa edelleen vuonna 2020. Verokorttiin on merkitty vuoden 2019 loppuun asti voimassa olevan lain mukaisesti lähdeveroprosentin määräksi 35 %.

Voiko työnantaja soveltaa oma-aloitteisesti alentunutta lähdeveron määrää verokortilla ilmoitetusta lähdeveroprosentista huolimatta?

Taustaa

Avainhenkilönä pidetään palkansaajaa, joka työskentelee Suomessa erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä, ja jonka Suomessa työskentely täyttää muutkin ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (1551/1995, avainhenkilölaki) mukaiset edellytykset.

Vuodesta 2020 alkaen avainhenkilölain 3 §:n mukaan avainhenkilöltä perittävä lähdevero on 32 %. Vuoden 2019 loppuun saakka lähdevero on ollut 35 %. Alennettua 32 prosentin lähdeveroa sovelletaan palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen.

Avainhenkilölain 4 §:n mukaan lakia sovelletaan ulkomailta tulevan palkansaajan hakemuksesta. Hakemus, jossa on esitettävä selvitys laissa tarkoitettujen edellytysten olemassaolosta, on tehtävä kirjallisesti Verohallinnolle ennen tässä laissa tarkoitetun työskentelyn alkamista tai 90 päivän kuluessa työskentelyn alkamisesta. Jos tämän lain soveltamisen edellytykset ovat olemassa, Verohallinto tekee asiaa koskevasta päätöksestään merkinnän palkansaajan verokorttiin.

Avainhenkilölle annettavan verokortin voimassaoloajaksi merkitään hakemuksella ilmoitettu ja lain edellytykset täyttävä työskentelyaika Suomessa kuitenkin siten, että verokortti on voimassa enintään 48 kuukautta työskentelyn alusta lukien.

Kannanotto

Verohallinto tekee päätöksen siitä, että avainhenkilön lähdeverotuksen edellytykset ovat täyttyneet, kun se myöntää avainhenkilön verokortin. Lähdeveron määrästä sen sijaan säädetään avainhenkilölain 3 §:ssä. Alennettua 32 prosentin lähdeveroa sovelletaan avainhenkilölain mukaan palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen.

Työnantaja voi periä vuoden 2020 alusta alkaen palkasta oma-aloitteisesti lähdeveroa lain edellyttämän määrän 32 %, vaikka avainhenkilölle aikaisemmin myönnetyssä ja edelleen vuonna 2020 voimassa olevassa lähdeverokortissa olisikin lähdeveron määräksi merkitty 35 %. Palkansaajan ei siten tarvitse hakea uutta avainhenkilön verokorttia lain muutoksen johdosta, jos olosuhteet säilyvät samoina kuin alkuperäisellä hakemuksella on esitetty.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Iisa Väänänen

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2019