Työsuhdematkalippu ja vapaa autoetu

Diaarinumero
A66/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Työntekijä asuu Espoossa ja työskentelee Helsingissä. Työntekijällä on vapaa autoetu. Voiko työnantaja antaa työntekijälle tämän lisäksi 300 euron edestä työsuhdematkalippuja?

Kannanotto

Tuloverolain 64 §:n 2 momentin mukaan työnantajan työntekijälleen antama enintään 300 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa.

Hallituksen esityksen 133/2009 vp mukaan työnantaja voisi tarjota kaikissa tilanteissa vuotuisena verovapaana etuna 200 euroa (nykyisen lain mukainen verovapaa etu on 300 euroa). Tällaisissa tilanteissa työnantajan ei hallituksen esityksen perusteella tarvitsisi käytännössä selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia.

Myös Verohallinnon Työsuhdematkalippua koskevan ohjeen mukaan työnantaja voi tarjota kaikissa tilanteissa vuotuisena verovapaana etuna 300 euroa. Tällöin työnantajan ei tarvitse selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia.

Työnantaja voi siis antaa työntekijälle, jolla on vapaa autoetu, 300 euroon saakka verovapaana etuna työsuhdematkalippuja, jos etua annetaan enintään 600 euroa. Jos työnantaja antaa yli 600 euron suuruisen edun, työnantajan on Verohallinnon ohjeen mukaan selvitettävä työntekijän todellisten matkakustannusten määrä, koska verovapaa tai osittain verovapaa etu ei voi olla matkakustannuksia suurempi.

Jos työntekijä on tehnyt asunnon ja työpaikan väliset matkat työsuhdeautollaan (vapaa autoetu), ei hänelle ole syntynyt matkakustannuksia julkisen liikenteen käyttämisestä. Työnantaja ei voi tällaisessa tilanteessa tarjota verovapaata etua yli 600 euron osalta.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne Myllymäki