Työsuhdematkalippu irtisanoutumistilanteessa

Diaarinumero
A59/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Voiko työnantaja antaa 300 euron verovapaan työsuhdematkalippuedun, jos työntekijä yllättäen irtisanoutuu vain muutaman päivän työskenneltyään ja hänelle on jo ehditty antaa työsuhdematkalipun hankintaan käytettävät setelit tai muu maksuväline?

Kannanotto

Tuloverolain 64 §:n 2 momentin mukaan työnantajan työntekijälleen antama enintään 300 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa.

Hallituksen esityksen 133/2009 vp mukaan työnantaja voisi tarjota kaikissa tilanteissa vuotuisena verovapaana etuna 200 euroa (nykyisen lain mukainen verovapaa etu on 300 euroa). Tällaisissa tilanteissa työnantajan ei hallituksen esityksen perusteella tarvitsisi käytännössä selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia.

Myös Verohallinnon Työsuhdematkalippua koskevan ohjeen mukaan työnantaja voi tarjota kaikissa tilanteissa vuotuisena verovapaana etuna 300 euroa. Tällöin työnantajan ei tarvitse selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia.

Jos työntekijälle ei kuitenkaan aiheudu asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja, koska työsuhde päättyy, etua ei voida pitää työntekijälle verovapaana etuna.

Esimerkki: Jos työntekijä lopettaa työskentelyn viikon jälkeen ja työnantaja on antanut hänelle 300 euron arvosta työmatkaseteleitä, lippu katsotaan veronalaiseksi eduksi siltä osin kuin työntekijälle ei ole aiheutunut kustannuksia. Jos työntekijälle on kuitenkin jo aiheutunut kustannuksia verovapaan määrän verran, ei hänelle synny veronalaista etua.

Tällaisessa tilanteessa työnantaja voi joko vaatia antamansa matkaliput takaisin tai ilmoittaa todelliset kustannukset ylittävän osan työntekijän veronalaisena tulona. Jälkimmäinen menettely sopii tapauksiin, joissa työntekijälle on hankittu kuukausilippu, jota ei voi saada osittain takaisin. Työnantaja voi myös periä ylimenevän matkalipun hinnan takaisin työntekijältä, jolloin työntekijälle ei synny veronalaista tuloa.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne Myllymäki