KVL:2018/11

Antopäivä
2.3.2018
Diaarinumero
A9/8210/2018
Arvonlisävero, Pysäköinti, Vähennysoikeus

Asiassa oli kysymys tilanteesta, jossa kaupunki luovutti pysäköintipaikkoja omalle henkilökunnalleen vastiketta vastaan. Kyse ei ollut henkilökunnalle tapahtuvasta verottomasta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, vaan verollisesta alueiden vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten.

Kun kyse oli arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta alueiden vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten, kaupungilla oli oikeus vähentää tähän suoraan ja välittömästi liittyvien kulujen sisältämät arvonlisäverot. Kaupungilla ei näin ollen ollut oikeutta saada kuntapalautusta.

Tässä asiassa ei ratkaistu sitä, mikä hakemuksessa kuvatussa tilanteessa olisi ollut autopaikkojen luovutuksesta suoritettava veron peruste.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.2017–31.12.2017

Arvonlisäverolaki 29 § 1 momentin 5 kohta, 73 c §, 73 d §, 102 §, 130 §, 133 §, 190 a §

KHO 26.8.2019 T 3831 vuosikirja (ei muutosta)