Vakituiseksi asunnoksi aiotun asunnon kaupan perumisen myötä ostajan myyjältä saaman suorituksen verokohtelu

Diaarinumero
A60/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Vakituiseksi asunnoksi aiotun osakehuoneiston kaupassa myyjä on suullisesti hyväksynyt ostajan tarjouksen. Myyjä on kuitenkin seuraavana päivänä perunut kaupan, koska on löytänyt paremmin maksavan ostajan. Kauppakirjoja ei ole tehty ennen perumista. Neuvottelujen jälkeen myyjä on maksanut ostajalle 50.000 euroa tälle aiheutuneista kuluista ja mielipahasta. Onko tällainen ostajan saama korvaus veronalaista tuloa vai verovapaata vahingonkorvausta?

Kannanotto

Ratkaisua tehtäessä on erotettava toisistaan sopimussakko ja vahingonkorvaus. Vahingonkorvauslain mukaan korvausta voidaan maksaa esine- tai henkilövahingosta sekä muusta taloudellisesta vahingosta. Sopimussakko taas liittyy sopimuksen rikkomiseen. Sopimussakon verovapaudesta ei ole erityisiä säännöksiä, joten se on TVL 29 §:n nojalla veronalaista tuloa.

Myyjä on hyväksynyt ostajan tarjouksen, jolloin on syntynyt suullinen sopimus. Myyjä on rikkonut sopimuksen perumalla kaupan. Tämän vuoksi hän on maksanut ostajalle sopimussakkoon rinnastettavan suorituksen, joka on ostajalle veronalaista tuloa. Jos ostajalle on syntynyt todellisia kuluja kaupan peruuntumisen vuoksi, hän saa vähentää kulut saamastaan suorituksesta.

Ostajan saaman sopimussakon tulolaji tällaisessa tapauksessa on pääomatulo. Suoritus liittyy selvästi kaupan kohteena olleisiin osakkeisiin ja sitä voidaan siten pitää varallisuuden tuottamana tulona.

Myyjän maksama sopimussakko liittyy osakkeiden luovutukseen ja on vähennyskelpoinen meno luovutusvoittoa laskettaessa.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne Myllymäki