Täsmennys ohjeeseen: Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta verovapaana etuna

Antopäivä
7.1.2009
Diaarinumero
18/31/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 §:n 2 momentti
Korvaa ohjeen
30.12.2008 annetun ohjeen Dnro 1848/31/2008 kohdan 3 ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen.

Ohjeen Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta verovapaana etuna (dnro1848/31/2008) kohdan ”Edun järjestämistapa” ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavaan muotoon:

3. Edun järjestämistapa

Työnantaja voi valita omaehtoisen edun järjestämistavan useista eri vaihtoehdoista. Verovapauden edellytyksenä on, etu on työnantajan tarjoamaa, toisin sanoen työnantaja tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai maksaa vaihtoehtoisesti suoraan toiminnan tarjoajalle tai välittäjälle. Lisäksi etua käytettäessä työntekijä on voitava tunnistaa. Edun järjestämistapa voi olla esimerkiksi liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetut setelit ja niiden yhdistelmät, tai jokin muu vastaava maksujärjestelmä, kuten esimerkiksi sirukortit ja erilaiset interaktiiviset järjestelmät ja mobiilipalvelut, joita käytettäessä työntekijän henkilöllisyydestä varmistutaan.

Apulaisjohtaja  Erkki Laanterä

Ylitarkastaja  Sari Wulff