Sosiaalimenojen aktivointi

Antopäivä
14.5.2002
Diaarinumero
1307/345/2002
Voimassaolo
1.3.2002 alkaen
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2.2 §
Korvaa ohjeen
Tiedote 8/1997 (annettu 9.9.1997)

Kun verovelvollinen teettää työnantajana uudisrakennus- tai perusparannustöitä, aktivoitavaan hankintamenoon on luettava myös työpalkkojen perusteella maksettavat ns. sosiaalimenot.

Sosiaalimenot vaihtelevat yrityksittäin. Niiden määrään vaikuttavat mm. yrityksen palkkasumma ja työnantajan sosiaaliturvamaksun porrastus kolmeen luokkaan. Ensisijaisesti yrityksen tulisikin aktivoida sosiaalimenojensa tarkka määrä.

Jos tarkan määrän toteaminen ei ole mahdollista ilman kohtuuttoman suurta työtä, voidaan verotuksessa aktivoitavaksi sosiaalimenojen määräksi katsoa 73 tai 70 prosenttia aktivoitavien palkkojen määrästä. Matalampaa prosenttia käytetään, jos yrityksen palkkasumma on vuodessa enintään 840 940 euroa. Korkeampi prosentti tulee sovellettavaksi 840 940 euron ylittävään  palkkasumman osaan.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Tuula Hakola

 

Liite

Rakennusalan työntekijöiden sosiaalikulujen muodostuminen, taulukko selityksineen

Tapaturmavakuutusmaksu

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden ja tapaturmien määrän mukaan. Talonrakennusalan keskimääräisen tapaturmavakuutusmaksun arvioidaan vuonna 2002 olevan työmaatöissä 5,47 % (toimistotöissä 0,87 %).

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu siten, että palkkasumman ensimmäiseltä 840 940 eurolta maksu on 0,70 % ja ylimenevältä osalta 2,70 %.

Sosiaaliturvamaksu

Yksityisen työantajan sosiaaliturvamaksu on porrastettu kolmeen luokkaan, jotka määräytyvät yrityksen poistojen ja palkkojen perusteella seuraavasti:

I luokka  - poistot enintään 50 500 euroa tai 
- poistot yli 50 500 euroa, mutta alle 10 % palkkojen määrästä
2,95 %
II luokka  - poistot yli 50 500 euroa ja samalla 10 – 30 % palkoista 

5,15 %

III luokka   - poistot yli 50 500 euroa ja samalla yli 30 % palkoista 6,05 %

Verohallituksen tässä ohjeessa käyttämien prosenttien muodostuminen

Ohjekirjeessä ilmoitetut prosenttiluvut 70 ja 73 on laskettu Verohallituksessa käyttäen alinta sosiaaliturvamaksuprosenttia 2,95. Ero ilmoitettujen prosenttien välillä muodostuu lähinnä työttömyysvakuutusmaksusta, joka kohoaa palkkasumman noustessa yli 840 940 euron.

Rakennusalan työntekijöiden sosiaalikulujen tarkempi muodostuminen ilmenee oheisesta taulukosta.

 

Liite

Rakennusalan työntekijöiden sosiaalikulujen muodostuminen

 

Palkkasumman
ensimmäiseltä
840 940 eurolta

Palkkasumman
840 940 euron
ylittävältä osalta

Maksuluokka

I

II

III

I

II

III

Palkkaperusteiset kulut:

 

 

 

 

 

 

Vuosiloma-ajan palkka

20,73

20,73

20,73

20,73

20,73

20,73

Sairausajan palkka

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

Itsenäisyyspäivän palkka

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Arkipyhien ansiokompensaatio

4,14

4,14

4,14

4,14

4,14

4,14

Työajan lyhennysraha

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

                     Yhteensä  A

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

Palkoista määräytyvät maksut:

 

 

 

 

 

 

Tapaturmavakuutusmaksu

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

5,47

Työttömyysvakuutusmaksu

0,70

0,70

0,70

2,70

2,70

2,70

Ryhmähenkivakuutusmaksu

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Työnantajan vastuuvakuutusmaksu

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Sosiaaliturvamaksu
(sv-maksun osuus 1,60)

2,95

5,15

6,05

2,95

5,15

6,05

TEL-vakuutusmaksu

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksu

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Työterveydenhuolto

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

                   Yhteensä  B

27,91

30,11

31,01

29,91

32,11

33,01

 

 

 

 

 

 

 

Palkkaperusteiset sosiaalikulut   Yhteensä  C

70,50

73,50

74,70

73,20

76,10

77,30

Sosiaalikulujen kokonaismäärä (C) lasketaan kaavasta:
C = A + ((B:100 x (100 + A)). Kaavassa on huomioitu se, että palkkaperusteisista kuluista (A) maksetaan myös lakisääteiset kulut (B)