Gå direkt till innehållet Gå till hela webbplatsens sökning

Skatteårets förlust från beskattningssammanslutningens jordbruk

En delägare i en sammanslutning kan, om han så önskar, från sina kapitalinkomster dra av sin andel av sammanslutningens förlust av jordbruk. Förlustandelen kan dras av delvis eller i sin helhet. Yrkande skall framställas före beskattningen slutförts. Rätt att välja har en delägare som är en fysisk person eller ett dödsbo (ISkL 59.1 §). Förlustandelen avdras från
nettokapitalinkomsten före avdrag av räntor. Den ingår i ett eventuell underskott inom kapitalinkomstslaget och i underskottsgottgörelse och finns med i en förlust i kapitalinkomstslaget.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2017