Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tidsschema för elektroniska anmälningar och deklarationer 2022

Skatteförvaltningen publicerar årligen nya versioner av postbeskrivningarna. I årskalendern nedan står när olika postbeskrivningar läggs ut på nätet och där finns också rekommendationer för när respektive typ av deklaration och anmälan behövs i utbudet hos programvaror. En del av postbeskrivningarna ändras inte årligen och nya versioner av dessa publiceras vid behov. Uppdateringstidtabellen för Skatteförvaltningens kontrollmodul finns på sidan https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut (på finska).

Samfund ska lämna in skattedeklaration inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång och deras beskattning slutförs inom 10 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden gått ut.

Obs! Deklarationer eller anmälningar vars sista inlämningsdag infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Deklarationen som ska lämnas in varje månad 

De som omfattas av månadsförfarandet ska lämna in sina momsdeklaration senast den 12 dagen i den andra månaden efter betalningen. 

Sammandragsdeklarationerna för moms ska lämnas in den 20 dagen i månaden efter betalningen.

Anmälningar om byggande (uppgifter om entreprenader respektive arbetstagare) ska lämnas senast den 5 dagen i den andra månaden efter den månad som redovisas.

Sidan uppdateras för tillfället.

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2021