Tidsschema för elektroniska anmälningar och deklarationer 2018

Skatteförvaltningen publicerar årligen nya versioner av postbeskrivningarna. I årskalendern nedan står när olika postbeskrivningar läggs ut på nätet och där finns också rekommendationer för när respektive typ av deklaration och anmälan behövs i utbudet hos Tyvi-tjänsteleverantörer och programvaror. En del av postbeskrivningarna ändras inte årligen och nya versioner av dessa publiceras vid behov. Uppdateringstidtabellen för Skatteförvaltningens kontrollmodul finns på sidan https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut (på finska).

Samfund ska lämna in skattedeklaration inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång och deras beskattning slutförs inom 10 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden gått ut.

Obs! Deklarationer eller anmälningar vars sista inlämningsdag infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Deklarationen som ska lämnas in varje månad 

De som omfattas av månadsförfarandet ska lämna in sina momsdeklaration senast den 12 dagen i den andra månaden efter betalningen och uppgifterna om förskottsinnehållning på löner den 12 dagen i månaden efter utbetalningen av lönerna.

Sammandragsdeklarationerna för moms ska lämnas in den 20 dagen i månaden efter betalningen.

Anmälningar om byggande (uppgifter om entreprenader respektive arbetstagare) ska lämnas senast den 5 dagen i den andra månaden efter den månad som redovisas.

 

2018

Januari 2018

2.1.

Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationerna för jordbruk och skogsbruk är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system

5.1.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller november 2017

12.1.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2017
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2017

15.1.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i januari

22.1.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för december 2017

29.1.

 • Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i januari
 • Nätblanketterna för årsanmälningar läggs ut på Suomi.fi
 • Postbeskrivningarna för årsanmälningar 2018 läggs ut
 • Postbeskrivningarna för samfundens inkomstskattedeklarationer 2018 läggs ut
 • Företags och samfunds inkomstskattedeklarationer kan skickas till Skatteförvaltningen

31.1.

 • Begäran om direktöverföring av löntagares skattekortsuppgifter 2018 kan skickas till Skatteförvaltningen ända till slutet av januari.
 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in.

Februari 2018

1.2.

Sista inlämningsdag för följande årsanmälningar 2018: 

 • årsanmälan om pensioner och förmåner
 • årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner
 • årsanmälan om räntor enligt IsKL och eftermarknadsgottgörelser, andelar i en placeringsfond och fondföretag
 • årsanmälan om återbetalt kapital
 • premier som grundar sig på frivillig pensionsförsäkring och på ls-avtal
 • anmälan av värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer
 • köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande
 • anmälan om egendomsförvaltningsavgifter
 • anmälan om lån och räntor
 • virkesköparens årsanmälan
 • anmälan om utbetalda stipendier
 • årsanmälan av donationsavdrag hos fysiska personer
 • försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare
 • offentliga stöd

Skatteförvaltningen rekommenderar att rörelseidkares, yrkesutövare och näringssammanslutningars skattedeklarationer för näringsverksamhet är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system.

5.2.

 • Sista inlämningsdag: arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om utländska dividender som lämnas in elektroniskt för 2017.
 • Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller december 2017.

12.2.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2017 
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för januari 2018
 • mervärdesskatt, arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för oktober–december 2017

Korrigeringar till årsanmälningarna om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat ska lämnas in för att uppgifterna ska hinna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna.

15.2.

Sista inlämningsdag: årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 2017

20.2.

Sista inlämningsdag

 • sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för januari 2018
 • årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor 2017
 • årsanmälan om arbetsinkomst 2017
 • årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar

26.2.

Sista inlämningsdag, årsanmälan om delägarlån 2017

28.2.

Sista inlämningsdag:

 • momsdeklaration 2017 hos momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer
 • jordbrukets inkomstskattedeklaration
 • skogbrukets skattedeklaration (momsskyldiga)
 • fastighetssammanslutningars och jord- och skogsbrukssammanslutningars skattedeklaration
 • ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (andra än samfund)

 

Mars 2018

1.3.

 • Inlämningen av årsanmälningarna för 2018 börjar senast detta datum.
 • Skatteförvaltningen rekommenderar att också Tyvi-operatörernas kanaler hålls öppna

5.3.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller januari 2018.

12.3.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för februari 2018

16.3.

Korrigeringar till årsanmälningar 2017 bör göras senast 16.3.2018 för att uppgifterna ska hinna med på de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter detta ska eventuella fel korrigeras genast när de upptäckts.

19.3.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i mars

20.3.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för februari.

27.3.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i mars

April 2018

3.4.

Sista inlämningsdag

 • rörelseidkares och yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet (5) och eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan också vara 4.5 eller 13.5. Inlämningsdagen anges på den förhandsifyllda skattedeklarationen).
 • näringssammanslutningars skattedeklaration för näringsverksamhet (6A)

5.4.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller februari 2018

12.4.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för februari 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för mars 2018

20.4.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för mars

30.4.

 • Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2017
 • Sista inlämningsdag för samfunds ansökan om återbäring av energiskatt, om räkenskapsperioden har gått ut 31.12.2017

Maj 2018

4.5.

 • Sista inlämningsdag: skattedeklaration för skogsbruk när det gäller icke-momskyldiga kunder, om blanketten anger returdatumet 4 maj
 • Sista inlämningsdag: rörelseidkarnas och yrkesutövarnas skattedeklaration för näringsverksamhet, förhandsifyllda skattedeklaration och eventuella bilageblanketter, om blanketten anger returdatumet 4 maj
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 4 maj 

7.5.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller mars 

8.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 8.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 8.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 8.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 8 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

14.5.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för april 2018
 • mervärdesskatt, arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för januari–mars 2018
 • Sista inlämningsdag för följande deklarationer (om blanketten anger detta returdatum):

  • skattedeklaration för skogsbruk när det gäller icke-momskyldiga kunder, om blanketten anger returdatumet 15 maj
  • Rörelseidkarens och yrkesutövarens skattedeklaration och bilageblanketter, om blanketten anger returdatumet 14 maj
  • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 15 maj 

15.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 15.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 15.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 15.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för näringsidkarna och näringssammanslutningarna och för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 15 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

22.5.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för april

Juni 2018

1.6.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i juni

5.6.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller april

11.6.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i juni

12.6.

Sista inlämningsdag för elektroniska periodskattedeklarationer:  

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för maj 2018

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i juni

20.6.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för maj

Juli 2018

5.7.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller maj

12.7.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juni 2018

20.7.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för juni

Augusti 2018

6.8.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller juni

13.8.

 • Korrigeringar av årsanmälningar senast 13.8.2018 för att de rätta uppgifterna ska hinna med i de korrigerade beskattningsbesluten. Efter detta innebär varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.
   
 • Sista inlämningsdag för elektroniska periodskattedeklarationer:  
  • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2017
  • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juli 2017
  • mervärdesskatt, arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för april-juni 2018

20.8.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för juli

September 2018

1.9.

Postbeskrivningar för skattedeklaration för jordbruk, skattedeklaration för skogsbruk, skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare samt skattedeklaration för näringssammanslutningar läggs upp på skatt.fi under september

4.9.

Postbeskrivningar för direktöverföringsuppgifter för skattekort 2019 läggs upp på skatt.fi

5.9.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller juli

12.9.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för augusti 2018

13.9.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i september

20.9.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för augusti

Oktober 2018

1.10.

Skatteförvaltningen rekommenderar att deklarationer av skatter på eget initiativ (mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer) och sammandragsdeklaration för mervärdesskatt är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system senast 1.10. Postbeskrivningar av dessa deklarationer kommer endast att uppdateras vid behov (inte nödvändigtvis varje år).

5.10.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller augusti

11.10.

 • Sista inlämningsdag: korrigering av elektroniska årsanmälningar som gäller 2017
 • Följande årsanmälningar för 2017 kan också lämnas in efter 11.10.2018 men att uppgifterna hinner till beskattningen för 2017 garanteras enbart för anmälningar som kommit in senast 11.10. Anmälningar som kommer in efter det går till ändringsbeskattningen.
   • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation och betalaruppgifter (7801 / VSPSERIE, VSPSVYHT, VSPSKUST, VSPSERIK)
   • Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (7805 / VSTVERIE, VSTVYHT)
   • Årsanmälan om dividender, specifikation ocb sammandrag (7812 / VSOSERIE, VSOSYHT)
   • Årsanmälan om överskott från andelslag (7816 / VSOKERIE, VSOKYHT)
   • Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809 / VSRAERIE)
   • Årsanmälan om pensioner och förmåner, Årsanmälan om pensions- och förmånsbetalarens kontaktperson (7803 / VSELERIE, VSELVYHT)
   • Virkesköparens årsanmälan (7807 / VSPUERIE, VSPUYHT)
   • Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (7815 / VSKTVYSL)

12.10.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:
 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för september 2018
Anmälan av direktöverföringsbegäranden som gäller allmänt skattskyldiga pensionstagare och begränsat skattskyldiga pensionstagare samt uppgifter om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster för förskottsuppbörden inleds.

20.10.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för september

31.10.

Korrigering av inkomstskattedeklarationer som gäller 2017 slutförs

November 2018

1.11.

Begäran om direktöverföring av löntagares skattekortsuppgifter 2019 kan skickas till Skatteförvaltningen från början av november till slutet av januari.

5.11.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller september

9.11.

Direktöverföringsbegäranden för allmänt och begränsat skattskyldiga pensionstagare samt anmälan av FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster för förskottsuppbörden ska göras senast 9.11.2018. Begäranden kan sändas fr.o.m. 18.10.

12.11.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för september 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för oktober 2018
 • mervärdesskatt, arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för juli-september 2018

20.11.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för oktober

22.11.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i november

December 2018

5.12.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller oktober

12.12.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för oktober 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november 2018

20.12.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för november

21.12.

Svarsmaterialet för direktöverföring av löntagarnas skattekortsuppgifter för 2019 börjar förmedlas tidigast 21.12.2018.