Test av inkomstskattedeklarationen

Skapa den fil som ska skickas

1. Filen skapas enligt anvisningen (postbeskrivning av elektronisk inkomstskattedeklaration).

2. Filen testas med kontrolltjänsten Ilmoitin.fi.

3. Varje huvudblankett ska testas som en enskild deklaration.  Samma FO–nummer får inte användas för olika huvudblanketter under en och samma testperiod.

4. Bifoga alla bilageblanketterna till testdeklarationen så att varje blankett förekommer åtminstone en gång i någon deklaration.

5. Bifoga alla bilageblanketterna till testdeklarationen så att varje blankett förekommer åtminstone en gång i någon deklaration.

6. Materialet som vidarebefordras som test ska vara så verkligt som möjligt.

7. Skapandet av filen ska testas årligen då skattedeklarationsblanketter omarbetas.