Test av årsanmälan och periodskattedeklaration

Kunden kan testa deklarationen själv med hjälp av Skatteförvaltningens Ilmoitin.fi eller skicka testmaterialet för test enligt följande anvisningar.

Den som testar materialet ska skicka testfilen med e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi. Ange "Test" som rubrik. Meddelandet ska innehålla:

Företagets namnProgramvarans namn
Deklarationstyp som ska testas
Kontaktpersonens uppgifter (namn, telefon, e-post)
Testfil som bifogad fil

Placera testfilerna i filer per deklarationens typ. Testfallen ska ge en tillräcklig beskrivning av de olika variationerna per deklarationstyp som programvaran producerat.  Samma gäller också om kunden testar filen själv i Ilmoitin.fi.

Skatteförvaltningen tar emot filen och kontrollerar den till behövliga delar.

Om materialet är i ordning, ger man produktionstillstånd för deklarationstypen.  Om det finns fel i materialet, meddelar Skatteförvaltningen fel till den som skapat programvaran.  Testningen fortsätter tills materialet är i ordning.