Begäran om pdf-blankett

Pdf-blanketter för Skatteförvaltningens anmälningar och deklarationer som behövs vid programvaruutveckling kan beställas separat via e-post. Det är inte möjligt att publicera pdf-blanketter på skatt.fi för programutvecklarnas behov eftersom det inte går att erbjuda blanketter för pappersdeklarerare innan det finns en färdig process för optisk läsning och behandling av blanketter. Skatteförvaltningen publicerar eller upprätthåller alltså inte längre två separata pdf-blanketter, dvs. både för utvecklare och för anmälningsskyldiga, utan det är samma blankett som används.

Pdf-blanketter kan beställas på adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.