Test

Deklarationstypen ska testas innan den kan tas till produktion i ekonomiprogrammen. Under testningen försäkrar man sig om att data överförs från slutanvändaren till Skatteförvaltningen alltid korrekt och i korrekt form. Testningen görs i samarbete med programvaruhuset och Skatteförvaltningen. Reservera minst två veckor för testningen.

Tyvi-operatörerna kontrollerar de anmälningar som ska förmedlas, varför filer som inte skapats rätt inte förmedlas till Skatteförvaltningen!

Efter en lyckad test, meddelar Skatteförvaltningen produktionstillstånd för respektive deklarationsmaterial. Programföretaget kan därefter erbjuda sina egna kunder möjlighet till elektronisk dataöverföring.