Postbeskrivningar - Affärsverksamhetsvalideringar för inkomstregistret

Skatteförvaltningen publicerar tillsammans med andra informationsanvändare affärsverksamhetsvalideringar som inte ingår i inkomstregistrets schema för anmälan om löneuppgifter. Genomförandet av affärsverksamhetsvalideringar är frivilligt. Tilläggsvalideringar som genomförs i löneförvaltningsprogrammen säkerställer att informationsanvändare kan använda den information som lämnats till inkomstregistret som sådan.

Var ska programvaruutvecklaren börja?

Först lönar det sig att bekanta sig med dokumenten i zip-filen (uppdaterad 25.06.2019):

 • valideringar av informationsanvändare v1.062.xlxs
 • dokumenterat schema v1.06.2.xsd
 • schematron-filen v1.06.2.sch och XSLT-filen v1.06.2.xsl
 • i arkivmappen finns motsvarande filer för den föregående versionen.

Filversionerna anges så att de tre första siffrorna efter filnamnet står för inkomstregistrets schemaversion och den fjärde för antalet versioner som gjorts på grund av ändringar i affärsverksamhetsvalideringarna.

Har korrigerats i version 1.062 och förts till produktion:

 • Inkomstregistrets schemavalidering: Betalarens Födelsedatum (BirthDate) är en obligatorisk uppgift om det i datagruppen 'Betalarens identifierare' inte har angetts en identifierare där 'Typ av identifierare' är 'Finsk personbeteckning' och uppgifterna 'Förnamn', 'Efternamn' har angetts. Har korrigerats ett fel som språkvalet orsakade i samma validering.

Har korrigerats i version 1.062 och förts till produktion 8.11.2018:

 • Inkomstregistrets schemavalidering: Om det i någon anmälan i materialet har angetts 'Typ av betalningsuppgift' (PaymentType) för 'Uppgifter för ansökan om ersättning' (ReimbApp) som gäller ’Avlönad frånvaroperiod' (PaidAbsencePeriod), ska man ange Kontaktpersonen för materialet med Ansvarsområde = 1 (informationsrelaterade ärenden) och Namn och E-postadress
 • Bestämning av penninglön som används i Skatteförvaltningens regler på raderna 5 och 6: Inkomstslag 101 motsvarar beloppet av penninglön. (Regel: Beloppet av penninglön motsvarar summan av inkomstslag 101 eller av inkomstslagen 201-225, 227-237, 308, 309, 310, 313, 314, 316, 319, 326, 328, 332, 335-340, 351-356, 359)

Hur kan programvaruutvecklaren vara säker på att det material som programvaran producerar är korrekt ur användarnas synvinkel?

 • Genom att utföra valideringar av programvaran med hjälp av dokumenten ovan.
 • Genom att testa att valideringarna fungerar i ilmoitin.fi i tjänsten Kontroll av materialet eller i gränssnittet ApiTamo.

Vad ska programvaruutvecklaren bestämma och ta hänsyn till före utvecklingen?

 • Det lönar sig att genomföra en del av tilläggsvalideringarna i programmet så att de fungerar redan vid datainmatningen. Exempelvis är det lättare för en person som använder programmet på bokföringsbyrån att genast korrigera ett slagfel som programvaran upptäcker än först när anmälningarna ska sändas.
 • En del kontroller kan och måste utföras i sändningsfasen. Ett exempel är kontroller som kan utföras först när alla uppgifter i anknytning till kontrollen har lämnats.
 • Gränssnittet ApiTamo kan användas redan då information produceras eller först när informationen skickas till inkomstregistret. Det lönar sig att genomföra kontroller så nära den fas där informationen produceras som möjligt så att den informationsproducent som använder programvaran inte behöver redigera filen som programvaran skapar utan att programvaran på basis av valideringarna styr användaren att t.ex. komplettera eller korrigera uppgifterna direkt i programvaran.
 • Programvaran kan också utan tilläggsvalideringar producera material i linje med inkomstregistrets schema. I det fall är det bra att instruera informationsproducenten att använda tjänsten för kontroll av materialet i Ilmoitin.fi eller fråga efter de alternativ som andra tyvi-tjänsteleverantörer erbjuder innan materialet som programvaran producerat sänds till inkomstregistret. Berätta också att om korrigeringarna inte görs före sändning är det sannolikt att informationsanvändaren i efterhand kommer att be om utredningar direkt från informationsproducenten/uppgiftslämnaren.

Har du frågor om affärsverksamhetsvalideringarna? Gör så här.

Frågor om Skatteförvaltningens och andra informationsanvändares affärsverksamhetsvalideringar

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi eller
 • jenni.barlund(at)vero.fi

Frågor om hur Skatteförvaltningen som informationsanvändare behandlar information från inkomstregistret

Frågor om anmälningar till inkomstregistret

 • chatten på inkomstregistret.fi
 • tekniska observationer från prestationsbetalare med en blankett
 • testning: yht_tulorekisteri_testaus(at)vero.fi

När du kontaktar oss med blanketten

  • beskriv felet kortfattat och skicka med eventuellt felmeddelande som sådant (en skärmdump går också bra).
  • Beskriv även processen kortfattat, dvs. hur filen förmedlas mellan programmet, ilmoitin.fi och inkomstregistret. 
  • Beskriv hur ni använder ilmoitin.fi och hur ni gör om det inte går att skicka en fil via ilmoitin.fi. Lyckas ni ändå skicka den till inkomstregistret eller inte?
   • Vi behöver denna information för att få en uppfattning om hur kritiskt felet är.
  • Upptäckte ni felet i ilmoitin.fi-gränssnittet eller i inkomstregistret?
   • Denna uppgift underlättar felsökningen och lokaliseringen av felet till antingen ilmoitin.fi eller inkomstregistret.

Bra att veta!

 • En del av FPA:s valideringar finns i XSLT-filen (zip).
 • Fel som kontrolltjänsten hittat visas på Betalarens anmälningsreferens-nivån (ReportId).

Affärsverksamhetsvalideringar överfördes 15.5 till acceptanstestmiljön i Ilmoitin.fi. Man har 27.9 har även kunnat kontrollera material mot kontrollgränssnittet i Ilmoitin.fi. För tillfället kan programvarorna testa att valideringarna fungerar i användargränssnittet för Ilmoitin.fi samt i gränssnitten Inlämnande av materialet och Kontroll av materialet (https://testi.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu?kieli=sv)

Ytterligare information

Användargränssnitt:

Kontroll av materialet:

 • det rekommenderade alternativet för sådana programvaror för vilka gränssnittet Inlämnande av material tills vidare inte implementerats och vilka man vill ska kontrollera materialet automatiskt utan identifiering och innan materialet skickas till inkomstregistergränssnittet.

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Tarkastusrajapinta

Inlämnande av materialet:

 • det rekommenderade alternativet för sådana programvaror i vilka gränssnittet Inlämnande av materialet redan har implementerats. Förutsätter identifiering även om några uppgifter inte lämnas in här utan i inkomstregistergränssnittet. Rekommenderas INTE för programvaror som har implementerats på nytt på grund av inkomstregistret.

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Lahetysrajapinta

Frågor och respons till adressen
jenni.barlund(at)vero.fi