Testa Katso

 
Förutsättningarna

Den som anlitar Katso i sin servicetjänst har avtalat med Katso-ägaren om ibruktagningen av en Katso-autentiseringskälla.

Före inloggningen i hanteringsprogrammet ska utvecklaren ha

 1. CGI:s användarnamn och lösenord till hanteringsprogrammet
 2. URL för hanteringsprogrammet
 3. Fungerande förbindelse till hanteringsprogrammet med webbläsaren

För att koppla servicetjänsten till Katso behöver vi följande uppgifter om servicetjänsten

 • Servicetjänstens namn på finska, svenska och engelska
 • Tjänstens kod (SAML-agenter: innehållet i SAML Service Provider ID)
 • Autentiseringsmetoderna (Katso OTP och/eller Katso PWD)
 • Katso-behörigheter som förmedlas till servicetjänsten

Börja med att testa

 1. Den som anlitar Katso i sin servicetjänst ansöker om användarnamnen för testtjänsten Ubilogin server management genom att kontakta CGI (support.katve.fi(at)cgi.com).
 2. Den som anlitar Katso i sin servicetjänst informerar CGI om de personer som deltar i testen så att upprätthållaren kan skapa användarnamnen och domänen för dem.
 3. CGI skickar användarnamnen och hanteringsprogrammets webbadress elektroniskt till den som anlitar Katso.
 4. Den som anlitar Katso i sin servicetjänst får åtkomst till hanteringsprogrammet där han kan göra de nödvändiga konfigureringarna för att ta i bruk WebAgent i servicetjänsten.
 5. Den som anlitar Katso i sin servicetjänst ber Katso-ägaren att lägga servicetjänsten till Katso-testmiljön. Den som anlitar Katso anger bl.a. tjänstens namn och servicetjänstens adress Katso-ägaren.
 6. Den som anlitar Katso i sin servicetjänst kan testa autentisering i sin servicetjänst.