Överföring till produktion

CGI erbjuder konsulteringstjänster för dem som vill börja anlita Katso i sina servicetjänster. Sekundära funktioner i anslutning till överföringen till produktion är avgiftsbelagda. Reservera 2-3 veckor för överföringen till produktion.

Principerna för överföring till produktion

  • Den som ska börja anlita Katso ska komma överens med ägaren av webbtjänsten Katso (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) om användningen av Katso-autentiseringskälla.
  • Befolkningsregistercentralen informerar GGI om en ny aktör.
  • Den nya aktören och CGI avtalar om de praktiska åtgärderna kring anslutningen till tjänsten.
  • Efter testningen ska den nya aktören beställa överföringen till produktion hos CGI på adressen support.katve.fi@cgi.com.