Behörigheterna i Katso

Behörighet

Behörighet är en befogenhet som servicetjänstens tillhandahållare definierar för användarna, dvs. den omfattning  i vilken tillhandahållaren tillåter användaren att anlita sin servicetjänst.

Allmänna behörigheter i Katso

Katso-huvudanvändare och Katso-sekundär huvudanvändare har behörighet att agera i organisationens namn i alla förekommande fall. Behörigheterna omfattar alla de behörigheter för uträttande av ärenden som definieras av myndigheterna eller tjänsterna.

Katso-företagets anställd ger behörighet att agera för företaget om servicetjänsten det tillåter. När servicetjänsten accepterar denna behörighet, ställer servicetjänsten inte särskilda behörighetskrav för inloggningen.

Behörighetsbehov

Den som anlitar Katso i sin servicetjänst ska berätta för dem som upprätthåller webbtjänsten Katso vilka behörigheter som de vill använda för inloggningen.
Om de som anlitar Katso i sin servicetjänst behöver specialbehörigheter, skickar de e-post till dem som upprätthåller webbtjänsten Katso, motiverar sina önskningar om behörigheter och om det behövs diskuteras ärendet. Upprätthållaren av webbtjänsten Katso uppdaterar de behörigheter som behövs i servicetjänsten till såväl testgränssnittet och produktionsgränssnittet av Katso.

Hantering av auktoriseringar

Katso-behörigheterna jämställs ofta felaktigt med auktoriteringshantering, fast de är två olika saker. Varje system tar förutom Katso-behörigheterna hand om hanteringen av de egna systemens auktoriseringar.

Anvisning om hur Katso-behörigheterna tilldelas och giltig lista över behörigheterna (pdf)