Ilmoitin

Ilmoitin.fi är avsedd för kontroll av den formella riktigheten av årsanmälningarna och periodskattedeklarationerna, direktöverföringarna samt inkomstskattedeklarationen och för att vidarebefordra materialet till Skatteförvaltningen. Tjänsten kontrollerar materialets formella riktighet enligt postbeskrivningen. Du kan använda tjänsten antingen med webbläsaren eller via gränssnitt.

Webbaserad tjänst

Om du använder den webbaserade tjänsten, ska användaren ha t.ex. det material som skapats av ekonomiprogrammet. Användaren kan logga in i tjänsten med en Katso-kod eller genom personlig autentisering, väljer filen på sin dator och skickar den ut. Den formella riktigheten av filen kontrolleras och användaren får ett meddelande om det finns fel i filen. Endast ett formellt korrekt material kan lämnas in. Användaren får en mottagningsbekräftelse om det inlämnade materialet. Materialet kan kontrolleras även utan autentisering och inloggning, dvs. programutvecklarna kan använda tjänsten för att testa sina program och material.

Gränssnitt

Det är också möjligt att använda Ilmoitin.fi i form av ett gränssnitt. Via gränssnittet kontrolleras och skickas materialet. Mera information om gränssnittet Ilmoitin finns på webbplatsen för Ilmoitin.fi.

Tjänsten finns på adressen Ilmoitin.fi