Certifikattjänsterna Vero API och ApitamoPKI

Certifikattjänsten är ett system för att administrera öppna nycklar med vilket du kan använda gränssnitten Vero API och ApitamoPKI.

För att använda certifikattjänsten måste man behärska PKI-tekniken.

En del av anvisningarnas länkar går till inkomstregistrets tjänster och i certifikattjänstens anvisningar berättas att certifikatet för produktionen ansöks för att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Här lönar det sig ändå att komma ihåg att Vero API och ApitamoPKI är från inkomstregistret separata tjänster som använder inkomstregistrets certifikattjänst för att identifiera användaren.

Certifikattjänstens - övriga sidor; testcertifikat och certifikat för produktionen är avsedda för programutvecklare.