Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens certifikattjänst

Skatteförvaltningens certifikattjänst är en e-tjänst som håller på att utvecklas för hantering av gränssnittsansökningar och certifikat.

I certifikattjänsten får du produktions- och testcertifikat

Med ett certifikat identifieras och auktoriseras en organisation som anmäler eller hämtar uppgifter via gränssnitten. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikat för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnitt ska tills vidare beställas i inkomstregistrets e-tjänst.

Införande av den nya tjänsten påverkar inte giltiga certifikat, och de används normalt under hela giltighetsperioden.

Tidsplan för införande av tjänsten

Målet är att den nya tjänsten ska införas i november 2023.

Utarbetande av gränssnittsansökningar samt beställning och hantering av certifikat övergår från inkomstregistrets e-tjänst till den nya tjänsten.

När certifikattjänsten har införts, upphör hanteringen av gränssnittsansökningar och certifikat i inkomstregistrets e-tjänst.

Sidan har senast uppdaterats 21.3.2023