Statistikdatabas

Den offentliga statistikdatabasen som Skatteförvaltningen har utarbetat i samarbete med Statistikcentralen kan användas för att göra sökningar i skattestatistiken.

Databasen används med ett lättanvänt PX-Web-program som hämtar information med flera olika sökvillkor. Resultaten kan läsas med en webbläsare eller sparas i flera olika filformat. Av resultaten kan bildas ett antal grafer i tjänsten. Närmare anvisningar hur PX-Web används finns på Statistikcentralens tjänst. Uppgifterna i statistikdatabasen kan användas fritt.

Datatabeller

Anvisningar

Statistiken Utveckling av skatteintäkterna innehåller månadsvisa uppgifter om skatteintäkter per skatteslag från och med år 2011 och en statistik om personkundernas inkomstskatter från och med skatteåret 2014.