Skatteintäkternas utveckling

Skatteförvaltningens statistik och analyser över hur skatteintäkterna utvecklas

Skatteförvaltningen publicerar varje månad Statistiken över skatteintäkternas utveckling på Skatt.fi över de influtna (bruttointaget) och återbetalade skatterna samt differensen mellan dessa (nettointaget). Statistiken börjar från år 2011. Statistiken beskriver det månatliga intaget och den månatliga återbäringen av skatter per skattegrupp. Grupperna är personkundernas inkomstskatt, samfundens inkomstskatt, moms, socialskyddsavgift, fastighetsskatt och övriga skatter. I skattegruppen ingår uppgifterna om alla dessa skatteslag. Även dröjsmålspåföljderna och återbäringsräntorna har inräknats i beloppen.

I statistiken visas Skatteintäkterna och återbäringarna också per skatteår och de skatteslag som företagen betalat/redovisat specificerade enligt bransch. Man använder branschkoderna från Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008).

Statistiken över skatteintäkternas utveckling beskriver skatteintag och återbäringar och dessutom statistik som härletts ur uppgifterna i periodskattedeklarationerna, dvs. utvecklingen av förvärvsinkomsterna och lönesumman samt momsdeklarationsuppgifterna.

Databastabellerna

Dessutom ingår det i statistiken en överblick som förklarar statistiken och lyfter fram de viktigaste ändringarna i utvecklingen.

Det totala nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2016 var 56,7 miljarder euro. Skatterna som Skatteförvaltningen samlar in utgör cirka tre fjärdedelar av alla insamlade skatter i Finland. Förutom Skatteförvaltningen samlar även Tullen och Trafi in skatter. Tullen samlar bland annat in momsen för importens del, Trafi samlar in fordonsskatten, skatten efter första registreringen av bilen och bränsleavgiften. De skatter som Tullen och Trafi samlar in syns inte i Skatteförvaltningens skatteintag.

Skatteförvaltningen redovisar de insamlande skatterna månatligen till skattetagarna, alltså till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten. Beloppen som redovisas månatligen skiljer sig något från kalendermånadens nettointag eftersom månadsintagsperioden börjar den 18 i föregående månad och upphör den 17 i redovisningsmånaden.

Bekanta dig med Läsanvisningen för rapporten över nettointaget av skatter (pdf)

 
Ytterligare information och beställning av material:
verotilastot(at)vero.fi

 

2018

10.7.2018

Skatteutfallen i juni 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 35 462 miljoner euro i januari-juni 2018.

11.6.2018

Skatteutfallen i maj 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 29 815 miljoner euro i januari-maj 2018.

14.5.2018

Skatteutfallen i april 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 23 800 miljoner euro i januari-april 2018.

13.4.2018

Skatteutfallen i mars 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 18 433 miljoner euro i januari-mars 2018.

12.3.2018

Skatteutfallen i februari 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 13 081 miljoner euro i januari-februari 2018.

12.2.2018

Skatteutfallen i januari 2018 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 6 911 miljoner euro i januari 2018.

2017

7.2.2018

Skatteutfallen i december 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 65 017 miljoner euro i januari-december 2017.

12.12.2017

Skatteutfallen i november 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 62 188 miljoner euro i januari-november 2017.

10.11.2017

Skatteutfallen i oktober 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 56 880 miljoner euro i januari-oktober 2017.

10.10.2017

Skatteutfallen i september 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 50 834 miljoner euro i januari-september 2017.

12.9.2017

Skatteutfallen i augusti 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 45 268 miljoner euro i januari-augusti 2017.

11.8.2017

Skatteutfallen i juli 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 39 894 miljoner euro i januari-juli 2017.

13.7.2017

Skatteutfallen i juni 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 33 608 miljoner euro i januari-juni 2017.

9.6.2017

Skatteutfallen i maj 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 28 506 miljoner euro i januari-maj 2017.

10.5.2017

Skatteutfallen i april 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 22 085 miljoner euro i januari-april 2017. Ökningen jämfört med januari-april i fjol var 2 361 miljoner euro (+12,0 %)

11.4.2017

Skatteutfallen i mars 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 16 639 miljoner euro i januari-mars 2017. Ökningen jämfört med januari-mars i fjol var 2 008 miljoner euro (+13,7 %).

10.3.2017

Skatteutfallen i februari 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-februari 2017 var totalt 11 722 miljoner euro. Ökningen var 1 638 miljoner euro (+16,2 %) jämfört med i fjol.

14.2.2017

Skatteutfallen i januari 2017 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari 2017 var totalt 5 504 miljoner euro. Ökningen var 642 miljoner euro (+13,2 %) jämfört med i fjol.

2016

27.1.2017

Skatteutfallen år 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2016 uppgick till totalt 56,7 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,6 miljarder euro (+2,8 %).

12.12.2016

Skatteutfallen i november 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-november 2016 var totalt 54 551 miljoner euro. Ökningen var 1911 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol.

9.11.2016

Skatteutfallen i october 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-october 2016 var totalt 49 461 miljoner euro. Ökningen var 2 240 miljoner euro (+4,7 %) jämfört med i fjol.

11.10.2016

Skatteutfallen i september 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-september 2016 var totalt 44 374 miljoner euro. Ökningen var 1 337 miljoner euro (+3,1 %) jämfört med i fjol.

 9.9.2016

Skatteutfallen i augusti 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-augusti 2016 var totalt 39 352 miljoner euro. Ökningen var 1 145 miljoner euro (+3,0 %) jämfört med i fjol.

10.8.2016

Skatteutfallen i juli 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–juli 2016 var totalt 34 151 miljoner euro. Ökningen var 779 miljoner euro (+2,3 %) jämfört med i fjol.

 11.7.2016

Skatteutfallen i juni 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari–juni 2016 var totalt 29 176 miljoner euro. Ökningen var 557 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med i fjol.

 9.6.2016

Skatteutfallen i maj 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-maj 2016 var totalt 24 644 miljoner euro. Ökningen var 701 miljoner euro (+2,9 %) jämfört med i fjol.

11.5.2016

Skatteutfallen i april 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-april 2016 var totalt 19 723 miljoner euro. Ökningen var 500 miljoner euro (+2,6 %) jämfört med i fjol.

11.4.2016

Skatteutfallen i mars 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-mars 2016 var totalt 14 631 miljoner euro. Ökningen var 502 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol.

9.3.2016 

Skatteutfallen i februari 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-februari 2016 var totalt 10 087 miljoner euro. Ökningen var 301 miljoner euro (+3,1 %) jämfört med i fjol.

9.2.2016 

Skatteutfallen i januari 2016 (endast på finska)

Sammandrag:

Nettointaget av de skatter som Skatteförvaltningen samlar in uppgick i januari 2016 till sammanlagt 4 863 miljoner euro. Ökningen från januari i fjol var 181 miljoner euro (+3,9 %).

2015

26.1.2016

Skatteutfallen år 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2015 uppgick till totalt 55,1 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,1 miljarder euro (+2,1 %).

13.1.2016

Skatteutfallen i december 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för december 2015 var totalt 2 483 miljoner euro. Ökningen var 7 procent, dvs. 162 miljoner euro från december året innan.

9.12.2015

Skatteutfallen i november 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för november 2015 var totalt 5 179 miljoner euro. Ökningen var 245 miljoner euro (+5,0 %) från i fjol.

10.11.2015

Skatteutfallen i oktober 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

I oktober 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 424 miljoner euro. Detta var 86 miljoner (-1,9 %) mindre än i fjolårets oktober.

9.10.2015

Skatteutfallen i september 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

I september 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 830 miljoner euro. Detta var 53 miljoner (-1,1 %) mindre än i fjolårets september.

9.9.2015

Skatteutfallen i augusti 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

I augusti 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 834 miljoner euro. Detta var 16 miljoner (-0,3 %) mindre än i fjolårets augusti.

7.8.2015

Skatteutfallen i juli 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för juli 2015 var totalt 4 754 miljoner euro. Ökningen jämfört med juli i fjol var 7 miljoner euro (+0,2 %).

7.7.2015

Skatteutfallen i juni 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 677 miljoner euro i juni 2015. Ökningen jämfört med maj ifjol var 285 miljoner euro (+6,5 %).

5.6.2015

Skatteutfallen i maj 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 719 miljoner euro i maj 2015. Ökningen jämfört med maj ifjol var 146 miljoner euro (+3,2 %).

7.5.2015

Skatteutfallen i april 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 5 095 miljoner euro i april 2015. Ökningen jämfört med april ifjol var 226 miljoner euro (+4,6 %).

10.4.2015

Skatteutfallen i mars 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för mars 2015 var totalt 4 343 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 35 miljoner euro (+0,8 %).

6.3.2015

Skatteutfallen i februari 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för februari 2015 var totalt 5 104 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 371 miljoner euro (+7,8 %).

10.2.2015

Skatteutfallen i januari 2015 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 681 miljoner euro i januari 2015. Minskningen jämfört med januari i fjol var 178 miljoner euro (-3,7 %).

2014

30.1.2015

Skatteutfallen år 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Det totala nettointaget av skatt som Skatteförvaltningen samlade in år 2014 uppgick till totalt 54,0 miljarder euro. Ökningen från året innan var 1,3 miljarder euro (+2,5 %).

13.1.2015

Skatteutfallen i december 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 2 319 miljoner euro i december 2014.  Ökningen jämfört med föregående år var 41,8 miljoner euro (+1,8 %).

5.12.2014

Skatteutfallen i november 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 934 miljoner euro i november 2014.  Tillväxten jämfört med november i fjol var 70 miljoner euro (+1,4 %).

7.11.2014

Skatteutfallen i oktober 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningen har i oktober 2014 samlat in totalt 4 510 miljoner euro i skatteintäkter. Tillväxten jämfört med oktober i fjol var 157 miljoner euro (+3,6 %).

6.10.2014

Skatteutfallen i september 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

I september 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 883 miljoner euro. Tillväxten jämfört med september i fjol var 103 miljoner euro (+2,2 %).

4.9.2014

Skatteutfallen i augusti 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

I augusti 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 850 miljoner euro. Tillväxten jämfört med det föregående året var 301 miljoner euro (+6,6 %).

6.8.2014

Skatteutfallen i juli 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

I juli 2014 var Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter totalt 4 746 miljoner euro. Minskningen jämfört med juli i fjol var 67 miljoner euro (-1,4 %).

7.7.2014

Skatteutfallen i juni 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 392 miljoner euro i juni 2014. Ökningen jämfört med föregående år var 71 miljoner euro (+1,7 %).

5.6.2014

Skatteutfallen i maj 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 573 miljoner euro i maj 2014. Ökningen jämfört med maj året innan var 19 miljoner euro (+0,4 %).

9.5.2014

Skatteutfallen i april 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 869 miljoner euro i april 2014. Minskning-en jämfört med i fjol var 69 miljoner euro (-1,4 %).

4.4.2014

Skatteutfallen i mars 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettoinflöde av skatteintäkter var totalt 4 307 miljoner euro i mars 2014. Ökningen jämfört med i fjol var 165 miljoner euro (+4,0 %).

7.3.2014

Skatteutfallen i februari 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 733 miljoner euro i februari 2014. Ökningen jämfört med i fjol var 102 miljoner euro (+2,2 %).

7.2.2014

Skatteutfallen i januari 2014 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 860 miljoner euro i januari 2013. Tillväxten jämfört med  i fjol var 401 miljoner euro (+9,0 %).

2013

29.1.2014

Skatteutfallen år 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Det totala nettointaget av skatt som Skatteförvaltningen samlade in år 2013 var 52,7 miljarder euro. Ökningen jämfört med i fjol var 2,9 miljarder euro (+5,9 %).

10.1.2014

Skatteutfallen i december 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 2 278 miljoner euro i december 2013. Ökningen jämfört med i fjol var 154 miljoner euro (+7,2 %).

9.12.2013

Skatteutfallen i november 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 864 miljoner euro i november 2013.  Ökningen från november i fjol var 147 miljoner euro (+3,1 %).

6.11.2013

Skatteutfallen i oktober 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningen har i oktober 2013 samlat in totalt 4 354 euro i skatteintäkter. Ökningen från oktober i fjol var 570 miljoner euro (+15 %).

4.10.2013

Skatteutfallen i september 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 780 miljoner euro i september 2013.  Tillväxten var 314 miljoner euro (+7,0 %) jämfört med september i fjol.

6.9.2013

Skatteutfallen i augusti 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 548 miljoner euro i augusti 2013.  Tillväxten var 187 miljoner euro (+4,3 %) jämfört med augusti i fjol.

6.8.2013

Skatteutfallen i juli 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 813 miljoner euro i juli 2013. Tillväxten var 340 miljoner euro (+7,6 %) jämfört med juli i fjol.

5.7.2013

Skatteutfallen i juni 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 321 miljoner euro i juni 2013. Tillväxten var 370 miljoner euro (+9,4 %) jämfört med maj i fjol.

6.6.2013

Skatteutfallen i maj 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 554 miljoner euro i maj 2013. Tillväxten var 324 miljoner euro (+7,7 %) jämfört med maj i fjol.

7.5.2013

Skatteutfallen i april 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 938 miljoner euro i april 2013. Tillväxten var hela 416 miljoner euro (+9,2 %) jämfört med april i fjol.

6.4.2013

Skatteutfallen i mars 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettoinflöde av skatteintäkter var totalt 4 142  miljoner euro i mars 2013. Tillväx-ten var 138 miljoner euro (+3,5 %) jämfört med mars i fjol.

6.3.2013

Skatteutfallen i februari 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettoinflöde av skatteintäkter var totalt 4 631 miljoner euro i februari 2013. Till-växten var 75 miljoner euro (+1,6 %) jämfört med februari i fjol.

7.2.2013

Skatteutfallen i januari 2013 (endast på finska)

Sammandrag:

Skatteförvaltningens nettoutfall av insamlade skatteinkomster för januari var totalt 4 459 miljoner euro. Det är 116 miljoner lägre (-2,5 %) än året innan.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken