Skatteförvaltningens statistik och analyser över skatteintäkternas utveckling

År 2018 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 68,6 miljarder euro i skatteintäkter.

Du kan följa med den månatliga utvecklingen av skatteintäkterna.

Du kan se beloppen i den statistik över skatteintagen som publiceras varje månad i Skatteförvaltningens statistikdatabas

  • över skatter som betalats av kunderna, d.v.s. bruttointaget
  • över skatter som återburits till kunderna, d.v.s. återbäringarna
  • skillnaden mellan dessa två, d.v.s. nettointaget som redovisas till skattetagarna

Den omfattande statistiken över skatteintagen kompletteras med översikten över skatteintagen som uppdateras varje månad och där du enkelt kan se på beloppen, ändringarna och tabellerna:  

Du kan läsa bakgrundsuppgifterna från tolkningsanvisningarna för statistiken över skatteintagen och ändringar i skattegrunderna.