Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt region skatteåret 2012

Statistik över samfundkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar i hela landet, per landskap och per kommun skatteåret 2012.

Inkomstskatter

För samfundskunder fastställdes inkomstskatter för 4,7miljarder euro skatteåret 2012 vilket var 131miljoner euro mindre (-2,7 %) än skatteåret 2011. Sammanlagt 104 411 samfund betalade inkomstskatter (+ 1,5 %).

Samfundsskattesatsen sänktes från 26 procent till 24,5 procent skatteåret 2012. Samfundskatterna sjönk ändå inte så mycket som man skulle ha förväntat sig i och med ändringen av skattesats (-5,8 %) vilket visar att beloppet av samfundens beskattningsbara inkomster har ökat något under skatteåret 2012.

Statistiska tabeller:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Beloppet på återbäringarna enligt den slutförda beskattningen är sammanlagt 436 miljoner euro (+3,2 %) till 41 823 samfund (+2,9 %). Den genomsnittliga återbäringen är 10 419 euro (+0,3 %). Kvarskatter påförs 44 634 samfund (+4,1 %) till ett belopp av sammanlagt 337 miljoner euro (-13,2 %). Genomsnittliga kvarskatten är 7 557 euro (-16,6 %).

Det är vanligt att samfundens förskottsåterbäringar och kvarskatter varierar årligen relativt mer än personkundernas förskottsåterbäringar och kvarskatter. Detta beror på konjunkturkänsligheten av samfundens beskattningsbara inkomster samt på samfundens förskottinnehållning som inte beaktar de ändringar som sker i samfundens verksamhetsmiljö i realtid.  Detta syns i form av stora varieringar i förskottskompletteringar, försskottsåterbäringar och kvarskatter.

I fråga om skatteåret 2012 var tillväxten av förskottsåterbäringarnas andel moderat men kvarskatt skulle betalas klart mindre än i fjol. Att kvarskattebeloppet sjönk har att göra med förskottskompletteringarna skatteåret 2012 som uppgick till 69 miljoner euro mer än i fjol (+6,7 %). Med förskottskomplettering kan samfund undvika samfundsränta på kvarskatt.

Statistiska tabeller:

Skattetagarnas andelar av samfundens inkomstskatter

Skatteförvaltningen redovisar de från samfundskunder uttagna inkomstskatterna till staten, kommunerna och församlingarna.

Av samfundens inkomstskatter skatteåret 2012 är

  • statens andel 3,2 miljarder euro (+ 3,1 %)
  • kommunernas andel 1,3 miljarder euro (-13,7 %)
  • församlingarnas andel 108 miljoner euro (-12,2 %).

Att statens andel vuxit och kommunernas och församlingarnas andel samtidigt sjunkit beror på att samfundsskatternas utdelningsandelar ändrats skatteåret 2012. Under skatteåren 2009-2011 var kommunernas och församlingarnas gruppandelar av samfundsskatten på högre nivå.