Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskunders resultaträknings- och balansuppgifter, skatteåret 2014

Statistikuppgifter om samfundens och de övriga företagens omsättning, personalantal, utbetalda löner, utdelning som enligt beslut ska delas ut, utdelningar till samfund, eget och främmande kapital och om tillgångar vid inkomstbeskattningen för 2014.

Statistikmaterial

I materialet ingår samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Samfund är aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser och offentliga affärsverk, bostadssamfund som idkar affärsverksamhet samt offentliga samfund. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder samt ömsesidiga försäkringsbolag.

Omsättning och personalantal

Under skatteåret 2014 utgjorde företagens omsättning sammanlagt 432,5 miljarder euro (- 9,0 %). 918 företag nådde en omsättning på minst 50 miljoner euro (+ 0,4 %). De här företagens omsättning utgjorde 59,1 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning.

Företagen sysselsatte sammanlagt 2,4 miljoner anställda och offentliga sektor 0,8 miljoner anställda.  De företag vars omsättning var minst 50 miljoner euro sysselsatte 29 procent av all personal. Industrin och handeln sysselsatte sammanlagt  32,7 procent av all personal.

Företagens omsättning och personalantal 2010-2014

Utbetalda löner och utdelning som enligt beslut ska delas ut

Under skatteåret 2014 betalade ca 148 859 företag (+0,1 %) löner till ett belopp som uppgick till sammanlagt 50,2 miljarder euro (+1,8 %).

Cirka 49 828 företag (- 2,1 %) beslutade att dela ut sammanlagt 16,8 miljarder euro (+ 23,1 %). Den genomsnittliga utdelningen som enligt beslut ska delas ut var 337 276 euro. En utdelning som enligt beslut ska delas ut kan lyftas huvudsakligen under samma år.  

30 604 samfund fick sammanlagt 12,4 miljarder i utdelningar. Industribranschen fick mest utdelningar, dvs. 5,4 miljarder. Det var 2 693 industriföretag som fick utdelningar. På andra plats kom finansierings- och försäkringsverksamheten med 3,5 miljarder euro. Antalet finanserings- och försäkringsföretag som fick utdelningar var 3 307 stycken.

De utbetalda lönerna och utdelningen som enligt beslut ska delas ut 2010-2014

Eget och främmande kapital samt tillgångar

Företagens eget kapital uppgick till sammanlagt 264,2 miljarder euro (+0,1 %). Under skatteåret 2014 var företagens tillgångar var sammanlagt 1 356,1 miljarder euro (+ 6,6 %).

Företagens främmande kapital, dvs. skuld, sammanlagt 1 038,4 miljarder euro (+ 8,6 %).

Företagens eget och främmande kapital 2010-2014

Statistiska tabeller

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken