Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas avdrag under skatteåret 2013

Statistiska uppgifter om personkundernas avdrag vid inkomstbeskattningen för skatteår 2013.

Avdragssystemet inom personbeskattningen är uppdelat i avdrag inom

  • statsbeskattningen
  • kommunalbeskattningen och
  • både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen.

Enligt inkomstslag skiljer man mellan avdrag från förvärvsinkomst och avdrag från kapitalinkomst.  Därutöver finns det avdrag som görs direkt från skatten.

Resekostnadsavdrag

Kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten inom både stats- och kommunalbeskattningen.

För skatteår 2013 deklarerade personkunderna sammanlagt 2 133 milj. euro (+ 1,6 %) i resekostnader. Sammanlagt 861 806 personer (- 0,8 %) deklarerade resekostnader.

Avdraget av resekostnader från förvärvsinkomst gick upp till 1 580 milj. euro (+2,3 %). Totalt 825 358 personer (- 0,6 %) fick resekostnadsavdrag. Maximibeloppet för resekostnadsavdraget är 7 000 euro och självrisken är 600 euro. Maximiavdraget gjordes av 27 414 personer.

Resekostnader

Avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer

Kostnaderna för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna utgör utgifter för inkomstens förvärvande, som dras av från förvärvsinkomsten både inom stats- och kommunalbeskattningen.

Avdraget av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna från förvärvsinkomst gick upp till ca 624 milj. euro (+ 0,9 %). Avdraget gjordes av 1 986 588 personer (+ 0,6 %). Av dem som gjorde avdraget var 87 % löntagare.

Medlemsavgifter

Pensionsförsäkringsavdrag

Pensionsförsäkringar är antingen obligatoriska eller frivilliga. Den obligatoriska pensionsförsäkringen är lagstadgad eller den baserar sig på avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Den frivilliga pensionsförsäkringen kan vara en kollektiv eller en individuell försäkring som personen själv eller arbetstagaren har ordnat.

Avdragen för obligatoriska och frivilliga pensionsförsäkringar gick upp till 5 087 miljoner euro (+ 0,3 %). Avdraget för pensionsförsäkring gjordes av 2 620 008 personer (- 0,7 %).

De obligatoriska pensionsförsäkringspremierna dras av från förvärvsinkomsten i stats- och kommunalbeskattningen. Summan av de utbetalda obligatoriska pensionsförsäkringspremierna gick upp till 4 719 miljoner euro (+1,0 %) och avdragssumman var lika stor. Antalet utbetalare/erhållare var 2 565 925 (- 0,7 %).

Det obligatoriska pensionsskyddet kan kompletteras med frivilliga pensionsförsäkringar. Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar dras av från kapitalinkomsterna. Antalet personer som betalade frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 374 557 (- 6,5 %) och summan var 368 miljoner euro (- 8,2 %). Avdragen för frivilliga pensionsförsäkringspremier gick upp till 365 miljoner euro (- 8,2 %) och avdraget gjordes av 371 743 personer (- 6,5 %).

Pensionsförsäkringspremier

Studiepenningsavdrag

Studerande får i sin beskattning göra ett studiepenningavdrag som görs från förvärvsinkomst endast i kommunalbeskattningen. Maximibeloppet för avdraget är 2 600 euro. Avdraget av studiepenning från förvärvsinkomst gick upp till 184 milj. euro (+ 1,9 %). Avdraget gjordes av 178 108 personer (- 0,3 %).

Till studielånsavdraget är berättigade de studerande som avlägger sina högskole- eller yrkeshögskolestudier inom utsatt tid. Avdraget görs direkt från skatten. Antalet personer som fick studielånsavdrag var 12 040 (+ 47,8 %) och avdragsbeloppet var 7,0 milj. euro (+ 53,8%).

Studiepenningavdraget

Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdrag beviljas vid stats- och kommunalbeskattningen och det minskar gradvis då inkomsterna ökar.  Avdraget som görs från pensionsinkomsten är maximalt 11 660 i statsbeskattningen och 8 530 euro i kommunalbeskattningen.

Pensionsinkomstavdraget är till sitt eurobelopp det största avdraget som görs från förvärvsinkomsten inom statsbeskattningen, 12 575 miljoner euro (+11,6 %). Avdraget gjordes av 1 144 534 personer (+ 2,3 %) och dess belopp var i genomsnitt 8 706 euro.

Pensionsinkomstavdraget som görs från förvärvsinkomst i kommunalbeskattningen gick upp till 5 977 milj. euro (+ 5,1 %). Avdraget gjordes av 1 160 463 personer (+ 1,3 %) och dess belopp var i genomsnitt 5 150 euro.

Pensionsinkomstsavdraget

Ränteavdrag för bostadslån mm.

Personkunden kan i beskattningen dra av 75 procent av räntorna på bostadslån och dessutom räntorna på studielån och skuld för inkomstförvärv. I praktiken är nästan alla räntor som dras av bostadslånsräntor.

Räntorna dras av från kapitalinkomsten. Om den skattskyldige inte har kapitalinkomster eller dessa är för små för att avdraget ska kunna göras, får man underskottsgottgörelse som dras av från skatten på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen utgör 30 procent av beloppet på de räntor som inte kan dras av från kapitalinkomsten. Underskottsgottgörelsen för räntor på skuld som har tagits för anskaffning av första bostad är 32 %. Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro och det höjs med 400 euro för ett barn och med 800 euro för minst två barn.

Skatteåret 2013 deklarerade 1 257 467 personer (+ 1,1 %) räntor på bostadslån. Totalbeloppet på bostadslån var 1 046 miljoner euro (- 26,5 %).

Underskottsgottgörelsen för räntor på bostadslån mm. utgjorde avdrag från förvärvsinkomst till ett belopp på 217 milj. euro (-31,8 %) hos sammanlagt 1 298 188 (- 0,8 %).

Räntor

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget dras av direkt från skatt.

Statistiska tabeller

 

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken