Statistik från Skatteförvaltningen: Kvinnors och mäns inkomster skatteåret 2013

I Finland påverkar inte könet skattelagstiftningen eller tillämpningen av den. Det att beskattningens slutresultat, dvs. skattebeloppet, kan vara olika för män och kvinnor beror på att t.ex. inkomsterna och konsumtionen är olika mellan könen.

Jämförelse av beskattningen mellan kvinnor och män

Skattepliktiga inkomster

Personkundernas skattepliktiga inkomster var sammanlagt 128,4 miljarder euro år 2013.  Kvinnornas andel av summan var 56,4 miljarder euro, dvs. 43,9 procent och männens andel 72,0 miljarder euro, som utgör 56,1 procent. Sammanlagt 2,33 miljoner kvinnor och 2,24 miljoner män hade skattepliktiga inkomster. Från föregående år har fördelningen av de skattepliktiga inkomsterna ändrats 0,2 procent till männens fördel.

Skattepliktiga inkomster

Förvärvsinkomster

Personkundernas förvärvsinkomster var sammanlagt 120,4 miljarder euro år 2013.  Av beloppet var kvinnornas andel 54,1 miljarder euro (44,9 %) och männens 66,3 miljarder euro (55,1 %). Jämfört med år 2012 ökade kvinnornas förvärvsinkomster med 2,9 procent och männens med 2,0 procent.

Förvärvsinkomster

Kapitalinkomster

Personkundernas sammanlagda kapitalinkomster år 2013 uppgick till totalt 11,4 miljarder euro. Kvinnornas andel var 3,4 miljarder euro (29,8 %) och männens 8,0 miljarder euro (70,2 %). Från skatteåret 2012 ökade kvinnornas kapitalinkomster med 9,7 procent och männens med 17,6 procent.

Kapitalinkomster

Löneinkomster

Personkundernas sammanlagda löneinkomster var 81,3 miljarder euro år 2013. Kvinnornas andel var 35,3 miljarder euro (43,4 %) och männens 46,0 miljarder (56,6 %). Antalet löneinkomsttagare var nästan lika många i bägge grupperna, dvs. 1,4 miljoner.

Löneinkomster

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster uppgick år 2013 till sammanlagt 27,6 miljarder euro. Av detta var kvinnornas andel 13,4 miljarder euro (48,6 %) och männens 14,2 miljarder euro (51,4 %). Av pensionsinkomsttagarna var 0,69 miljoner män och 0,85 miljoner kvinnor. I genomsnitt var kvinnornas pensionsinkomster 15 823 euro/person och männens 20 473 euro/person.

Pensionsinkomster

Utkomstskyddsförmåner för arbetslösa

Det betalades sammanlagt 4,1 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner år 2013.  Av detta var kvinnornas andel 1,8 miljarder euro (43,9 %) och männens 2,3 miljarder euro (56,1 %). Kvinnorna fick i arbetslöshetsförmåner 6272 euro/person och männen 7003 euro/person.

Arbetslöshetsförmåner

Dividendinkomster

Personkundernas dividendinkomster år 2013 var sammanlagt 4,0 miljarder euro. Av dividendinkomsterna gick 3,0 miljarder euro till män (75,0 %) och 1,0 miljarder euro till kvinnor (25,0 %). I genomsnitt fick männen 5898 euro/person i dividendinkomster och kvinnorna 2408 euro/person.

Dividendinkomster

Skatter och avgifter totalt

De skatter och avgifter som personkunderna betalade år 2013 uppgick till sammanlagt 28,7 miljarder euro. Männen betalade 17,5 miljarder euro (61,0 %) och kvinnorna 11,2 miljarder euro (39,0 %). Av betalarna var 2,26 miljoner kvinnor och 2,16 miljoner män. Kvinnorna betalade i genomsnitt 4 954 euro/person i skatter och avgifter och männen 8122 euro/person.

Skatter och avgifter totalt

Statistiska tabeller