Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåret 2013

Inkomster, avdrag, inkomstskatter, kvarskatter, skatteåterbäringar och skattetagarnas andelar (slutförd beskattning)

Inkomstutveckling, resekostnadsersättningar och naturaförmåner (preliminära uppgifter)

Statistiken baserar sig på uppgifter som arbetsgivarna och utbetalare av prestationer har lämnat i sina årsanmälningar. Uppgifterna om den slutliga beskattningen kan avvika från dem.

Statistiken om inkomstutvecklingen innehåller fakta om löneinkomsterna, pensionerna samt om arbetslöshetsförmånerna och socialskyddsförmånerna, samt en jämförelse med det föregående årets motsvarande uppgifter. Endast inkomster som omfattas av förskottsinnehållningen har tagits i beaktande i statistiken, inte t.ex. kapitalinkomster. Skatteavdrag har inte beaktats.

Statistiken om resekostnadsersättningar och naturaförmåner innehåller fakta om anställningsoptioner, kilometerersättningar, dagtraktamenten, bilförmåner, personalbiljetter samt om telefon-, kost-, bostads- och andra naturaförmåner.

Inkomstskatteprocenter

Kommunerna och församlingarna fastställer årligen sina inkomstskattesatser.