Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter enligt inkomsttagargrupp skatteåret 2012

Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter enligt inkomsttagargrupp skatteåret 2012.

Inkomstskatter

Personkunderna påfördes sammanlagt 26,8 miljarder euro i inkomstskatter för skatteåret 2012 (+2,1 %). Löntagarnas andel av inkomstskatter är 69,4 procent, vilket är 18,6 miljarder i euro. Pensionstagarnas andel är 4,0 miljarder euro och näringsidkarnas och jordbruksidkarnas andel 1,5 miljarder var för sig.

Löntagarnas inkomstskatteandel har minskat något under de senaste åren samtidigt som pensionstagarnas andel har ökat. Detta beror framför allt på att de stora åldersgrupperna går i pension och antalet yrkesverksamma minskar något. Ännu under skatteåret 2008 var löntagarnas andel av inkomstskatter 71,2 procent och pensionstagarnas andel 13,5 procent.

 

inkomstskatter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skatteåterbäringar

Inkomsttagargruppernas andelar av skatteåterbäringarna följer huvudsakligen gruppernas andelar av inkomstskatter även om löntagarnas andel av skatteåterbäringarna upphävs något och pensionstagarnas andel i motsvarande mån minskar. Detta beror på att löntagarna vanligtvis har olika avdrag som inte har beaktats i deras förskottsinnehållningsprocent.

 

skatteåterbäringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kvarskatter

Av kvarskatterna utgör löntagarnas andel klart under hälften. Näringsidkarnas och jordbruksidkarnas relativa andelar upphävs traditionellt i fråga om kvarskatter eftersom dessa gruppers förskottsbetalning grundar sig på förskottsskatter som ofta blir något under det slutliga skattebeloppet.

 

kvarskatter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statistiker

Personkundernas återbäringar och kvarskatter enligt mottagargrupp (xlsx)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken