Statistik från Skatteförvaltningen: Kvinnors och mäns inkomster skatteåret 2012

Statistiska uppgifter om kvinnors och mäns inkomster för skatteåret 2012

Kön påverkar inte skattelagstiftningen eller tillämpning av den i Finland. Att beskattningens slutresultat, dvs. skattebeloppet kan vara olika för män och kvinnor beror på att t.ex. inkomsterna och konsumtionen är olika mellan könen.

Skattepliktiga inkomster

Personkundernas skattepliktiga inkomster var sammanlagt 124,45 miljarder euro år 2012.  Kvinnors andel av summan var 54,8 miljarder euro, dvs. 44,1 procent och mäns andel 69,6 miljarder euro, som utgör 55,9 procent. 2,328 miljoner kvinnor och 2,231 miljoner män hade skattepliktiga inkomster.

Skattepliktiga

Förvärvsinkomster

Personkundernas förvärvsinkomster var sammanlagt 117,65 miljarder euro år 2012. Kvinnornas andel var 44,7 procent och männens 55,3 procent. Jämfört med 2011 ökade förvärvsinkomsterna med 4,4 procent för kvinnor och 3,8 procent för män. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för kvinnor var 22 493 euro/person och för män 29 920 euro/person. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten ökade med 5,6 % för kvinnor och med 4,4, % för män jämfört med året innan.

Förvärvs

Kapitalinkomster

Personkundernas kapitalinkomster uppgick år 2012 till totalt 9,95 miljarder euro. Kvinnornas andel var 31,6 procent och männens 68,4 procent. Av dem som fick kapitalinkomster var 1,364 miljoner kvinnor och 1,209 miljoner män. Kvinnornas kapitalinkomster ökade med 2,3 procent jämfört med år 2011. Männens kapitalinkomster däremot sjönk med 9,2 procent från år 2011, dvs. att kapitalinkomstutvecklingen för män var motsatt jämfört med kvinnor. Den genomsnittliga kapitalinkomsten för kvinnor var 2 301 euro/person och för män 5 631 euro/person. Den genomsnittliga kapitalinkomsten växte med 0,3 procent för kvinnor och sjönk med 10,4 procent för män jämfört med året innan.

Kapital

Löneinkomster

År 2012 tjänade personkunder totalt 80,42 miljarder euro i löneinkomster. Kvinnornas andel var 43,3 procent och männens 56,7 procent. Antalet löneinkomsttagare var nästan lika stort i bägge grupperna, dvs. 1,415 miljoner. Löneinkomsterna för kvinnor var i genomsnitt 24 604 euro och för män 32 215 euro. Lönen från huvudsyssla var för kvinnor i genomsnitt 25 247 euro/person och för män 33 311 euro/person.

Löne

Pensionsinkomster

Det sammanlagda beloppet av pensionsinkomster var 26,18 miljarder euro år 2012. Kvinnornas andel av denna summa var 48,7 procent och männens 51,3 procent. Av pensionsinkomsttagare var 0,683 miljoner män och 0,841 kvinnor. I genomsnitt var pensionsinkomsterna för kvinnor 15 171 euro/person och för män 19 656 euro/person.

Pension

Arbetslöshetsförmåner

Det betalades sammanlagt 3,48 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner år 2012.  Kvinnornas andel var 45,4 procent och männens 54,6 procent. Av dem som fick förmåner var 271 207 miljoner kvinnor och 290 491 miljoner män. Kvinnorna fick 5 842 euro/person i arbetslöshetsförmåner och männen 6 539 euro/person.

Arbets

Dividendinkomster

Personkundernas dividendinkomster var sammanlagt 3,83 miljarder euro år 2012.  Männens andel av dividendinkomsterna var 74,93 procent och kvinnornas 25,07. Av dem som fick dividendinkomster var 1,014 miljoner män och 1,196 miljoner kvinnor. Kvinnorna fick i genomsnitt 757 euro/person i dividendinkomst och männen 2 831 euro/person.

Dividend

Skatter och avgifter sammanlagt

Beloppet för skatter och avgifter för personkunder var sammanlagt 26,80 miljarder euro år 2012. Av denna summa betalade män 61,2 procent och kvinnor 38,8 procent. Av betalana var 2,133 miljoner kvinnor och 2,085 miljoner män. Kvinnorna betalade i genomsnitt 4 877 euro/person i skatter och avgifter och männen 7 864 euro/person.

 

Skatter och avgifter

Statistiska tabeller

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken