Statistik från Skatteförvaltningen: Privatpersonernas inkomster och skatter skatteåret 2016

Privatpersonernas inkomster skatteåret 2016

Privatpersonernas skattepliktiga inkomster var år 2016 sammanlagt 136,1 miljarder euro, vilket var 1,4 procent mer än år 2015. Antalet personer som hade skattepliktiga inkomster ökade med 0,6 procent. År 2016 hade nästan 4,8 miljoner privatpersoner skattepliktiga inkomster. Av inkomsterna var 126,9 miljarder euro (+1,8 %) förvärvsinkomster och 9,2 miljarder euro (-3,8 %) skattepliktiga kapitalinkomster.

Tabell 1. Skattepliktiga inkomster

InkomstpostBeloppAntal
Skattepliktiga inkomster sammanlagt 136 134 789 799 4 783 783
Skattepliktiga förvärvsinkomster 126 931 236 762 4 627 550
Skattepliktiga kapitalinkomster sammanlagt     9 203 553 037 2 655 099

Största delen av förvärvsinkomsterna (66,0 %) var löneinkomster (+1,7 %). 2,8 miljoner personer hade förvärvsinkomster. Antalet privatpersoner som hade löneinkomster ökade något (+0,3 %) från år 2015. Antalet personer som fick arbetslöshetsförmåner sjönk något (-2,4 %) liksom också förmånernas totalbelopp (-1,1 %). Pensionsinkomstbeloppet (+2,6 %) och antalet mottagare (+1,1 %) växte. Den genomsnittliga pensionsinkomsten ökade i takt med den genomsnittliga löneinkomsten; båda ökade med ca 1,4 procent. Den genomsnittliga arbetslöshetsförmånen sjönk däremot med 1,3 procent.

Privatpersonernas inkomstskatter år 2016

Privatpersonernas inkomstskatter utgjorde sammanlagt 30,5 miljarder euro för skatteåret 2016. Summan är 0,1 procent mindre än året innan. Inkomstskatt betades av 4,6 miljoner privatpersoner (+0,4 %). Mest sjönk skatterna på kapitalinkomster (-6,0 %) som påfördes närmare 1,7 miljoner kunder. Inkomstskatten på förvärvsinkomster vid statsbeskattningen sjönk med 0,4 procent och var ca 5,8 miljarder euro. Kommunalskatt påfördes till ett belopp på 18,8 miljarder euro (+0,9 %).

Tabell 2. De viktigaste inkomstskatteposterna och antalet beskattade.

InkomstskatterBeloppAntal
Skatter och avgifter av skattenatur sammanlagt 30 481 344 750 4 640 136
Inkomstskatter vid statsbeskattningen   8 481 344 750 2 529 376
Inkomstskatt på förvärvsinkomster   5 835 723 034 1 527 430
Inkomstskatt på kapitalinkomster   2 487 762 800 1 659 517
Kommunalskatt 18 799 440 244 3 874 735
Övriga skatter och avgifter av skattenatur   3 358 418 672 -

När man betraktar inkomstklasser har de högsta inkomstklassernas andel (de som tjänar över 55 000 euro) av skatter och avgifter av skattenatur ökat fr.o.m. år 2014. På motsvarande sätt har andelen av inkomstklasser som tjänar under 54 999 euro sjunkit. Ändringen beror på de ändringar som gjorts i beskattningen (t.ex. höjningen av den högre kapitalinkomstskattesatsen (2016), sänkningen av de s.k. solidaritetsskatternas nedre gräns (2016), barnavdraget (2015) samt höjningen av arbetsinkomstavdraget (2016)). Även antalet kunder i de högre inkomstklasserna har ökat medan antalet i de nedre inkomstklasserna har minskat. År 2014 var 9,1 procent av kunderna sådana som tjänade över 55 000 euro medan motsvarande andel år 2016 var 9,6 procent.

Bild 1. Inkomstklassernas andelar av skatter och avgifter av skattenatur, 2014–2016.

Skattepliktiga kapitalinkomster enligt landskap och kön

Största andelen av de skattepliktiga kapitalinkomsterna (38,4 %) koncentrerar sig till Nyland. Kajanalands (0,9 %) och Ålands (0,8 %) andelar av kapitalinkomsterna är minst. I hela landet sjönk de skattepliktiga kapitalinkomsterna med 3,8 procent. I Norra Savolax växte kapitalinkomsterna snabbast, dvs. med +12,7 procent. Kapitalinkomsterna sjönk mest i Norra Österbotten (-18,9 %) och i Kajanaland (-10,4 %).

Bild 2. Skattepliktiga kapitalinkomster enligt landskap 2016.

 
Mäns skattepliktiga kapitalinkomster för 2016 var ca 6,2 miljarder euro, vilket är 4,7 procent mindre än år 2015. Kvinnors skattepliktiga kapitalinkomster var 2,7 miljarder euro (-2,3 %). Kvinnors andel av de skattepliktiga kapitalinkomsterna var 30,3 procent år 2016.

Bild 3. Ändringen i mäns och kvinnors skattepliktiga kapitalinkomster från året innan, %.

Resekostnader, ränteutgifter för bostadslån samt avdragsrätt för överlåtelseförluster

Resekostnadsavdragen för 2016 utgjorde 1,48 miljarder euro, vilket var 1,6 procent mindre än året innan. Antalet personer som fick resekostnadsavdrag till maximibelopp minskade med 9,6 procent. 24 390 personer fick maximiavdrag i beskattningen för år 2016.

Räntor på bostadslån och räntor på skuld som hänför sig till första bostad drogs år 2016 av för ca 535 miljoner euro. Det är 26,7 procent mindre än år 2015. Avdragsrätten för dessa räntor sjönk till 55 procent år 2016.

I beskattningen för 2016 utvidgades rätten att dra av överlåtelseförluster. Överlåtelseförluster kan dras av från övriga kapitalinkomster. Denna rättighet användes av 104 544 kunder och 224 miljoner euro drogs av från de övriga kapitalinkomsterna. Sett enligt åldersklass var det 70–74-åriga som mest drog av överlåtelseförluster från övriga kapitalinkomster.

Bild 4. Överlåtelseförluster som dragits av från övriga kapitalinkomster enligt åldersklass.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken