Statistik över personkundernas inkomstskatter, skatteåret 2016

Inkomster, avdrag, inkomstskatter, kvarskatter, skatteåterbäringar och skattetagarnas andelar (slutförd beskattning)

Inkomstskatteprocenter

Kommunerna och församlingarna fastställer årligen sina inkomstskattesatser.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken