Valmis-projektets samarbetspartners

Alltid lönar det sig inte att göra allting själv från noll. En färdig programvara blir också förmånligare. Från och med 2020 sparar det nya programmet varje år 15–20 M€ i underhålls- och utvecklingskostnader.

I Valmis-projektet är det amerikanska Fast Enterprises LLC och finsk-estniska Nortal Oy som levererar beskattningsprogrammet till Skatteförvaltningen. Beskattningsprogrammet GenTax som utvecklats av Fast Enterprises LLC är ett av världens mest använda färdigprogram för beskattning. Våra kriterium i valet av program och leverantör var bland annat absolut pålitlighet och att programmet ska vara uppdateringsvänligt.

Datasäkerhet som en del av projektet

Skatteförvaltningen har fäst speciell uppmärksamhet vid databehandlingssystemets och hela projektets datasäkerhet. GenTax servrar och den övriga utvecklingsmiljön finns i Finland. Servrarna finns i statsförvaltningens kapacitettjänst som levereras av Tieto Abp. Kapacitettjänsten har en förhöjd dataskyddsnivå som uppfyller Skatteförvaltningens krav.

Beskattningsuppgifter som hanteras i programmet lagras och behandlas endast i Finland.