Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Valmis-projektet förnyar beskattningsprogrammen

Valmis-projektet är Skatteförvaltningens största utvecklingsprojekt under åren 2013–2019

Projektets syfte är att utveckla Skatteförvaltningens verksamhet. Samtidigt förnyas också datasystemen. I projektet ersätts de över 70 programmen som användsi beskattningen stegvis med ett färdigprogram för beskattningen.

Med hjälp av den nya beskattningsprogramvaran säkerställs att beskattningen fungerar utan störningar även under kommande år. Det gamla komplexet av olika databehandlingsystem var svårt att utveckla och många av programmen var i slutet av sin livscykel.

Under projektet förbättrar man även beskattningsprocesserna och förbereder lagändringar som förenhetligar beskattningsförfarandena. Den gamla lagen om beskattningsförfarande förenklas och förenhetligas i linje med de nuvarande behoven.

Skatteförvaltningen har skaffat färdigprogrammet GenTax som program för beskattningen: Skatteförvaltningen förverkligar inte programmet själv utan har köpt licens för ett färdigt program som särskilt tillverkats för beskattningsändamål. Programmet som används internationellt konfigureras till finsk beskattningspraxis.

Mera information om Valmis-projektet: Skatteförvaltningens kommunikation.

 Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2015