Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Stammodell

Framgången bygger på en servicehelhet

Stamarbete är ett sätt att svara på nya utmaningar som vi möter i anknytning till beskattningsfrågor.

Att vi lyckas i vårt arbete bygger på de utmaningar som våra interna kunder lyfter fram samt en kundförståelse, där en viktig del utgörs av att utnyttja den information som finns i materialet. Vårt gemensamma ambitiösa mål är att identifiera de servicebehov som gäller beskattningen och att bygga upp en helhet av tjänster så att den ger en enhetlig kundupplevelse. För att lyckas med detta behöver vi bland annat mångkunniga team som arbetar enligt principerna för agil utveckling.

Vi förstärker ledningen med kunskap med hjälp av funktionella analyser

I stammarna är identifieringen av kunden, servicehelhetens användarerfarenheter och gränsöverskridande erfarenheter mellan olika tjänster sådant som vi tillsammans arbetar för med sakkunniga inom beskattningen.

Vi utmanar vår verksamhet:

  • vi ökar smidigheten och självstyrningen genom att utarbeta alternativa lösningar för utvecklingsobjekt och utmaningar
  • med hjälp av uppgifter som finns i materialen förstärker vi ledningen med kunskap och genomskådligheten
  • vi ökar arbetsmotivationen och -tillfredsställelsen
  • vi arbetar så att tid och resurser sparas

Vi gör ändringarna begripliga genom att genomföra dem utifrån en analys av material. Vi arbetar i mångkunniga team och bildar nätverk med toppteam och samarbetspartner.

Se också på följande videoinspelning (på finska): Ketterää kehittämistä heimokonseptissa (YouTube)

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023