Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Happy taxpayer

På webbplatsen happytaxpayer.com berättar Skatteförvaltningen hur skattemedel används.

Ungdomar är vana att konsumera filmer, serier, böcker och musik via månadsavgiftsbelagda abonnemangstjänster. Skatteförvaltningen drar en parallell mellan dessa abonnemangstjänster och offentliga tjänster: varje månad betalar vi skatter och skatteliknande avgifter och i gengäld får vi tillgång till ett brett utbud av tjänster. Skatteförvaltningen har skapat en webbplats där användningen av skattemedlen presenteras som filmer och serier med tillhörande omslagsbild, namn och intrig. När användaren klickar på omslagsbilden får hen fram information om tjänsten.

Webbplatsen byggdes som ett resultat av en undersökning som Skatteförvaltningen låtit genomföra. Av undersökningen framgick att de 18–29-åringar som upplever sig få tillräcklig information om och dra tillräckligt stor nytta av skattemedel förhåller sig mer positivt än andra till att betala skatter.

Webbplatsen har byggts inom ramen för det treåriga projekt som Skatteförvaltningen genomför som en del av regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi. Skatteförvaltningen är ansvarig för projektet. Samarbetspartners är Arbets- och näringsministeriet och Pensionsskyddscentralen.

Målet med projektet är att främja positiva attityder till att betala skatt samt att minska grå ekonomi. Meningen är att framhäva vad ett rättvist och hållbart samhälle består av: tillsammans bygger vi ett gott samhälle där vi alla kan leva och verka. Målet nås genom att öka målgruppens medvetenhet om hur skattemedlen används. Genom att upprepa undersökningen i slutet av projektet mäter Skatteförvaltningen hur väl detta mål uppnås.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2021